.


Основне информације

Пуно име: АЕРОШПЕД производно услужно трговинско привредно друштво за откуп и шпедицију експорт-импорт доо, Ниш
Суд: Привредни суд у Нишу
Број судског решења: 1 Ст 26/22
Датум отварања: 07.10.2022
Делатност: Неспецијализована трговина на велико
Матични број: 07984367
Статус стечајног поступка: У току

Информације о компанији у стечају:

Општина: Ниш-Медиана
Адреса: Булевар Немањића 30
Град: Ниш
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 100706908

Информације о судијама

Стечајни судија: Ксенија Соколовић

Менаџмент

Стечајни управник: Милан Јовановић

Квартални извештаји (6) »


Продаје (0) »


Списак имовине (1) »


Документа (1) »


Огласи за продају имовине (0) »


Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik