.


Основне информације

Пуно име: Друштво за консалтинг велепродају и инжењеринг SAA & CONSULTING доо Београд-Звездара - у стечају
Суд: Привредни суд у Београду
Број судског решења: 1. Ст 28/2021
Датум отварања: 03.09.2021
Делатност: Неспецијализована трговина на велико
Матични број: 21304875
Статус стечајног поступка: Закључен

Информације о компанији у стечају:

Општина: Београд-Звездара
Адреса: Гвоздићева 9
Град: Београд
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 110138214

Информације о судијама

Стечајни судија: Марко Радовић

Менаџмент

Стечајни управник: Ђорђе Јокић

Квартални извештаји (4) »


Продаје (0) »


Списак имовине (0) »


Документа (3) »


Огласи за продају имовине (0) »


Назад

Developed by Belit d.o.o 2014