.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЕУРОПАМОНТ
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 17.03.2015
Датум продаје: 16.04.2015
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

I. Непокретна имовина: Пољопривредно земљиште уписано у л.н. 2699 к.о. Ердевик, потес Шоркат парцела број: 2572 (45а 64м2), потес Гвоздењак парцеле број: 2608 (24а 43м2), 2610 (23а 93м2), 2619 (10а 14м2), 2649 (65а 08м2); Шумско земљиште уписано у ЛН 2699 к.о. Ердевик, потес Шоркат парцеле број: 2488 (31а 96м2), 2561/1 (18а 45м2), 2588 (93а 39м2), потес Гвоздењак парцеле број: 2607/2 (82а 97м2), 2609 (1ха 24а 48м2), 2621 (13а 03м2), 2623 ( 11а 55м2), 2630/1 (1ха 41а 49м2), 2631 (18а 39м2), 2633 (56а 02м2), 2661 (22а 37м2), потес Косача парцела број: 2743/8 (13а 21м2). II. Непокретна имовина: Пољопривредно земљиште уписано у л.н. 2699 к.о. Ердевик, потес Виројевци парцеле број: 4063 (18а 78м2), 4094/1 (1ха 94а 76м2), 4094/2 (10ха 41а 75м2). III. Непокретна имовина: Шумско земљиште уписано у ЛН 2699 к.о. Ердевик, потес Кулина парцела број: 2872 (65а 17м2); Пољопривредно земљиште уписано у л.н. 2699 к.о. Ердевик, потес Нептин парцеле број: 3049 (12а 86м2), 3140 (10а 36м2); Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја уписано у л.н. 2699 к.о. Ердевик, потес Нептин парцеле број: 3182 (23а 68м2, 3260/2 (12а 71м2). IV. Непокретна имовина: Пољопривредно земљиште уписано у л.н. 2699 к.о. Ердевик, потес Доња Чајка парцеле број: 3581 (5а 40м2), 3595 (29а 07м2), 3617 (5а 74м2), 3629 (3а 76м2); потес Пеђин парцела број: 3657 (1ха 38а 44м2), 4846 (43а 19м2), 4847 (3ха 72а 04м2); потес Клењак парцела број: 4809 (3а 25м2); потес Маруша парцела број: 5048 (71а 98м2); потес Шидски друм парцела број: 5115 (59а 27м2); потес Мали Баракут парцела број: 5938/5 (10а 32м2). ОТВАРАЊЕ ПОНУДА и избор најбољег понуђача ће се одржати дана 16.04.2015. године у 14:15 часова на следећој адреси: Aгенција Time 021 доо, Нови Сад, улица Ћирпанова бр. 7. Позивају се понуђачи и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Јадранко Протић
Телефон: 063/521-310 или 021/421-057
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik