.
четвртак,12.07.18 IMG_20180525_102502_4109346

Материјал са радионица „Измене и допуне Закона о стечају“, Београд, 25. мај, 01. јун, 08 јун и 15. јун 2018. године

У организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника, уз подршку Светске банке и Привредне коморе Србије, на дане 25. маја, 01. јуна, 08. јуна и 15. јуна 2018. године у Београду, у просторијама Привредне коморе Србије, Теразије 23, са почетком у 10 часова одржане су радионице под називом ,,Измене и допуне Закона о стечају“.

Окупљеним стечајним управницима и другим учесницима се у уводној речи обратио се Душко Пантић, директор  Центра за надзор и развој професије Агенције за лиценцирање стечајних управника.
Окупљенима су своје радове представиле Јасминка Обућина, судија и председник Привредног апелационог суда, и Душка Илић, судија Привредног апелационог суда.

Закон о стечају је основни закон који примењујемо у свом раду. У децембру 2017. године овај закон је претрпео измене и допуне које су значајне у више праваца, а пре свега у погледу промене положаја разлучних поверилаца, али и поступка продаје и у другим сегментима.

С обзиром на исказано изузетно интересовање, Агенција је уложила напор да изршене измене и допуне у што скоријем року и на што практичнији начин путем радионице приближи стечајним управницима а у сврху лакше имплеметнације измена у пракси.

Предавачи су се потрудили да стечајним управницима приближе новеле Закона као и да одгворе на друга питања са којима се стечајни управници срећу у стечајним поступцима.

Семинару је присуствовало 105 учесника. Анализом евалуационих образаца утврђено је да су присутни овај семинар оценили просечном оценом 4,8.

Захваљујемо свима који су помогли и подржали семинар, као и свим учесницима на показаном интересовању и издвојеном времену.


Предавачи:

Јасминка Обућина, судија и председник Привредног апелационог суда

Душка Илић, судија Привредног апелационог судаDeveloped by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik