Последње освежавање базе података: 26.03.2023 06:51


Испитна комисија

Стручни испит полаже се пред испитном комисијом коју образује директор Агенције (у даљем тексту: Комисија), по претходно прибављеној сагласности министра надлежног за послове стечаја.

Комисија има пет чланова који су стручна лица из области стечајног и привредног права, рачуноводства, банкарства и финансија која имају положен стручни испит.

Председник и чланови Комисије имају мандат од две године, са могућношћу реизбора.

Комисија има председника кога поставља директор Агенције решењем о образовању комисије.

Директор Агенције, након истека мандата Испитне комисије oбразоване 2017. године, а по претходно добијеној сагласности Министра привреде број 119-01-235/2019-03 од 29. јула 2019. године, дана 02. августа 2019. године, донео је решење о образовању нове испитне комисије.

Директор Агенције, а након добијене сагласности Министра привреде број 119-01-00078/2020-02 од 06.3.2020. године, донео је Решење о измени решења о образовању Испитне комисије за полагање стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника број II 05-1004/2019-07 од 12.3.2020. године.

За чланове Комисије именују се:

  1. Мирослав Николић, дипл. правник;
  2. Јасминка Обућина, дипл. правник;
  3. Дејан Миловановић, дипл. економиста;
  4. Јован Јовановић, дипл. правник;
  5. Душко Пантић, дипл.економиста.

pdf1 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

pdf РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

pdf РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ 02.03.2021

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014