.


Стечајни поступци

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 7.909


Датум отварања: 01.12.2009

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО ЛЕГИС ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: VI Ст. 101/2009, Стечајни управник: Milorad Srdanović, Општина: Београд-Стари Град, Адреса: Краља Петра 13-15, Град: Београд, ПИБ: , Матични број: 17176161, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 01.12.2009

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: Ст. 40/2009, Стечајни управник: Гордана Деспотовић-Рожа, Општина: Београд-Савски Венац, Адреса: Звечанска 4, Град: Београд, ПИБ: 100353154, Матични број: 07020082, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 30.11.2009

АД "СВЕТЛОСТ" УСЛЛУЖНО, ПРОИЗВОДНО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ, КУЛА, ЊЕГОШЕВА 3

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: IV Ст.15/2009, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Кула, Адреса: Његошева 3, Град: Кула, ПИБ: 100582215, Матични број: 08099570, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 30.11.2009

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ БУДУЋНОСТ ПИРОТ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 95

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 53/2010, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Пирот, Адреса: Трг Републике 95, Град: Пирот, ПИБ: 100188221, Матични број: 07211643, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 27.11.2009

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЛИУРЕТАНА И НАМЕШТАЈА "БЛАГОТИН"доо БЕЛУШИЋ

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 33/09, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Рековац, Адреса: Белушић, пут према Секуричу, Град: Белушић, ПИБ: 101283350, Матични број: 07984901, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 27.11.2009

Д.О.О. МАРАСТ ЗА ТРГОВИНУ, КОНСАЛТИНГ И МАРКЕТИНГ ИЗ СУБОТИЦЕ

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 32/2009, Стечајни управник: Мирослав Доко, Општина: Суботица - град, Адреса: Адолфа Сингера 30а, Град: Суботица, ПИБ: 103078735, Матични број: 08797072, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 26.11.2009

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ"СИНТЕТИКА" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У СТЕЧАЈУ, ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 40

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 39/2010, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Лесковац - град, Адреса: Текстилна 40, Град: Лесковац, ПИБ: 100331940 , Матични број: 07352328, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 26.11.2009

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА "ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ" СА ПО ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 40

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: III Ст.41/2009, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Лесковац - град, Адреса: Текстилна 40, Град: Лесковац, ПИБ: 105792123, Матични број: 07352336, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 24.11.2009

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА, ОПРЕМАЊЕ И ТРГОВИНУ ЖАКО ДОО СТАРА МОРАВИЦА

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 33/2009, Стечајни управник: Стана Салатић, Општина: Бачка Топола, Адреса: Кудељарска 36, Град: Стара Моравица, ПИБ: 101446231, Матични број: 08181233, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 24.11.2009

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА, ПРУЖАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛУГА И ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ЕЛЕКТРОУНИВЕРЗАЛ", ЛЕСКОВАЦ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 37/2009, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Лесковац - град, Адреса: Моравска бб, Град: Лесковац, ПИБ: 101912180, Матични број: 07137303, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik