.


Стечајни поступци

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 7.804


Датум отварања: 12.07.2010

КЛАНИЦА АД ЗА ПРОМЕТ И ПРЕРАДУ МЕСА КОВИЉ, БРАНКА БАЈИЋА ББ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст.105/2010, Стечајни управник: Јелена Несторов - Бизоњ, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Бранка Бајића бб, Град: Ковиљ, ПИБ: 100452878 , Матични број: 08555010, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 12.07.2010

СТЕЧАЈНА МАСА СЕМЕ-СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ СОМБОР, ПАРИСКА 1

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: 2.Ст.67/2010, Стечајни управник: Драган Веселиновић, Општина: Сомбор - град, Адреса: Париска 1, Град: Сомбор, ПИБ: 111010017, Матични број: 27007147, Статус стечајног поступка: Закључен - настављен над стечајном масом
Сазнај више
Датум отварања: 09.07.2010

АУТО МОТО КЛУБ "ШАБАЦ", Шабац

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст. 648/10, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Шабац - град, Адреса: Мачванска 95, Град: Шабац, ПИБ: 106718670, Матични број: 07223374, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 09.07.2010

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ ЋЕБИЋ МИЛОРАДА И ОРТАКА ДА-ДО ОД ВАЉЕВО, 15. СЕПТЕМБРА 42/А - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр. 286/10, Стечајни управник: Јелена Симић, Општина: Ваљево - град, Адреса: 15. септембра 42/а, Град: Ваљево, ПИБ: , Матични број: 17444107, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 09.07.2010

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕК КУЧЕВО

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: Ст. 54/2010, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Кучево, Адреса: Светог Саве 80, Град: Кучево, ПИБ: 101277950, Матични број: 07295081, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 09.07.2010

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ХЕЛИОС ИЂОШ, МИЛИВОЈА ОМОРЦА 48 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: Ст.387/2010, Стечајни управник: Душан Лазић, Општина: Кикинда, Адреса: Миливоја Оморца 48, Град: Иђош, ПИБ: , Матични број: 08685177, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 09.07.2010

ДРУШТВО ЗА ФРИЗЕРСКЕ И ДРУГЕ ТРЕТМАНЕ ИН САЛОНИ АД ШАБАЦ, ЦАРА ДУШАНА 2 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст бр. 82/10, Стечајни управник: Миодраг Ћосић, Општина: Шабац - град, Адреса: Цара Душана 2, Град: Шабац, ПИБ: , Матични број: 07168772, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 09.07.2010

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ КОЖА АД УЖИЦЕ, Ратарскa 152

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: 4.Ст.89/10, Стечајни управник: Радомир Кубуровић, Општина: Ужице - град, Адреса: Ратарска 152, Град: Ужице, ПИБ: 101616049, Матични број: 17296680, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 09.07.2010

НАТУРА ВИВА ДОО ЗА ПРЕРАДУ И ПАКОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА Каравуково, Маршала Тита 121

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: Ст.89/2010, Стечајни управник: Никола Крајновић, Општина: Оџаци, Адреса: Маршала Тита 121, Град: Каравуково, ПИБ: , Матични број: 08686092, Статус стечајног поступка: Реорганизација
Сазнај више
Датум отварања: 09.07.2010

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БИОЛОГИЦ ЗРЕЊАНИН, АРАДАЧКИ Атар ББ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: 1.Ст.152/2010, Стечајни управник: Ружица Миклош, Општина: Зрењанин - град, Адреса: Арадачки атар бб, Град: Зрењанин, ПИБ: 103549031, Матични број: 08823685, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014