Последње освежавање базе података: 16.01.2021 12:25


Статистика стечајних поступака

1. Активни стечајни поступци – стање на дан 06.01.2021. године

Изузимајући стечајне поступке који се воде по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ“ број 84/89 и „Службени лист“ број 37/93 и 28/96) и стечајне поступке банака, за које је надлежна Агенција за осигурање депозита, према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника, на дан 06.01.2021. године на територији Републике Србије има укупно 1881 активан стечајни поступак.

Табела приказује податке о матичном броју стечајног дужника/стечајне масе, податке о стечајном поступку (надлежни суд, Ст. бр, датуме рочишта) и податке о стечајном управнику, са напоменом да у случају када је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника (колона АЛСУ ЦС) у колони Стечајни управник наведен је повереник стечајног управника.

pdfТабела активних стечајних поступака

 

2. Отворени стечајни поступци у периоду од 01.01.2021. – стање на дан 06.01.2021.  године

У периоду од 01.01.2021. године до 06.01.2021. године отворено је  стечајних поступака на територији Републике Србије.

pdf Табела отворених стечајних поступака у 2021. години

 

3. Обустављени стечајни поступци – стање на дан 06.01.2021. године

Према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника до 06.01.2021. године обустављено је 744 стечајних поступака на територији Републике Србије.

Табела приказује податке о матичном броју стечајног дужника/стечајне масе, податке о стечајном поступку (надлежни суд, Ст. бр, датуме рочишта) и податке о стечајном управнику, са напоменом да у случају када је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника (колона АЛСУ ЦС) у колони Стечајни управник наведен је повереник стечајног управника.

pdf Табела обустављених стечајних поступака

 

4. Закључени стечајни поступци – стање на дан 06.01.2021. године

Према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника до 06.01.2021. године закључено је  5337 стечајних поступака на територији Републике Србије.

Табела приказује податке о матичном броју стечајног дужника/стечајне масе, податке о стечајном поступку (надлежни суд, Ст. бр, датуме рочишта) и податке о стечајном управнику, са напоменом да у случају када је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника (колона АЛСУ ЦС) у колони Стечајни управник наведен је повереник стечајног управника.

pdf Табела закључених стечајних поступака

 

5. Просечно време трајања – стање на дан 06.01.2021. године

Према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника, укупно просечно време трајања за 7962 стечајна поступка је: 3 године, и 14 дана (активни, обустављени и закључени), а укупно просечно време трајања за стечајне поступке покренуте по Закону о стечајном поступку (укупно 5252 поступака), је: 3 године, 9 месеци и 7 дана.

За стечајне поступке који су покренути по Закону о стечају (укупно 2709), просечно време трајања је 1 године, 7 месеци и 24 дана.

Поред тога табела приказује статус стечајних поступака (активни, обустављени, закључени), по подели на већински друштвени и већински приватни капитал, као и укупно просечно време трајања.

pdfТабеле просечног времена трајања стечајних поступака

 

6. Број предмета по судовима – стање на дан 06.01.2021.године

Табела приказује отворене стечајне поступке по годинама отварања стечајних поступака, као и Привредне судовe којима ти поступци припадају на територији Републике Србије.

br_sud_06012021_cir

pdfТабеле распореда стечајних поступака по судовима

 

7. Године трајања стечајних поступака – стање на дан 06.01.2021. године

Табела приказује дужину трајања стечајних поступака изражену у годинама.

br_god_06012021_cir

pdfТабеле година трајања стечајних поступака

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014