.


Основне информације

Назив: Прво јавно надметање
Место: Београд
Датум продаје: 22.12.2023
Број артикала за продају: 1
Број продатих артикала: 1
Статус продаје: ЗАВРШЕНА

Остали подаци

Стечајни поступак: 8.Ст-231/2016
Стечајни дужник: ДЕЛО ШУМАДИЈА
Процењена вредност: 46.336.818,00 RSD


Стамбено пословна зграда бр. 1, к. п. 4755, ЛН бр. 8237, КО Крагујевац 1, Шумадијска бр. 6, Крагујевац
Датум уговора о продаји: 27.12.2023
Мартиновић Снежана - 32.300.000,00, ФРИДРО АЛАТИ - 30.000.000,00
Процењена вредност: 46.336.818,00 RSD
Стамбено пословна зграда бр. 1, к. п. 4755, ЛН бр. 8237, КО Крагујевац 1, Шумадијска бр. 6, Крагујевац

Документа

Нема доступних докумената.Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik