.


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 20.396


Датум продаје: 05.10.2010,Стечајни дужник: ДИНАМОТРАНСПОРТ АД СУБОТИЦА

Prodaja poluprikolice-cisterne

Опис: Prodaja poluprikolice-cisterne slobodnom pogodbom

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 45.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 04.10.2010,Стечајни дужник: АЛЕКСАНДРОВО - БИКОВО у стечају

АЛЕКСАНДРОВО БИКОВО А.Д. У СТЕЧАЈУ БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ

Опис: Дана 01.10.2010.одине у новом Саду закључен је Уговор о продаји покретне и непокретне имовине са купцем "Матијевић" ИМ доо из Новог Сада који је оверен пред Основним судом у Суботици дана 04.10.2010 године Ов3 бр.2943/2010

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 235.091.520,08 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 04.10.2010,Стечајни дужник: НЕИМАР

Продаја половног багера

Опис: ROBEX 210 LC-3 EXCAVATOR Број шасије ЕМО1ЦЕ10075 Година производње 1998

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.020.841,96 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 04.10.2010,Стечајни дужник: НЕИМАР

Продаја половног багера

Опис: ROBEX 210 LC-3 EXCAVATOR Број шасије ЕМО1ЦЕ10075 Година производње 1998

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.540.918,79 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 04.10.2010,Стечајни дужник: НЕИМАР

Продаја половног багера

Опис: ROBEX 210 LC-3 EXCAVATOR Број шасије ЕМО1ЦЕ10075 Година производње 1998

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.540.918,79 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 04.10.2010,Стечајни дужник: МЛИНОСЕРВИС

УТРОШЕНЕ ЗАЛИХЕ-ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2010.године

Опис: Стечајни дужник се бави пружањем услуга и производњом млинова и силоса. Производни процес је специфичан те крајњу продајну (фактурисану вредност ) чини утрошена сировина и репроматеријал набављен у току стечаја, радна снага, кооперантске услуге и део од затечених залиха на дан отварања стечаја. У производњи постоје радни налози где се прати утрошак свега наведеног и сачињавају привремене ситуације. До коначног финалног производа који се продаје купцу, пролази се кроз више фаза и јако тешко је раздвојити тачан утрошак одређене врсте затечене залихе за сваког купца појединачно. Због свега наведеног и немогућности ЕРС-а да се пронађе начин да се изврши умањење залиха а које нису продате непосредном погодбом или јавним надметањем, већ су утрошене у производном процесу, извршићемо умањење истих у укупној продатој (утрошеној) вредности за период од отварања стечаја до 31.12.2010.године спроводећи непосредну погодбу.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 3.535.546,21 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 02.10.2010,Стечајни дужник: МЛИНОСЕРВИС

УМАЊЕЊЕ УТРОШЕНИХ ЗАЛИХА У ПРОИЗВОДНОМ ПРОЦЕСУ

Опис: Стечајни дужник се бави пружањем услуга и производњом млинова и силоса. Производни процес је специфичан те крајњу продајну (фактурисану вредност ) чини утрошена сировина и репроматеријал набављен у току стечаја, радна снага, кооперантске услуге и део од затечених залиха на дан отварања стечаја. У производњи постоје радни налози где се прати утрошак свега наведеног и сачињавају привремене ситуације. До коначног финалног производа који се продаје купцу, пролази се кроз више фаза и јако тешко је раздвојити тачан утрошак одређене врсте затечене залихе за сваког купца појединачно. Због свега наведеног и немогућности ЕРС-а да се пронађе начин да се изврши умањење залиха а које нису продате непосредном погодбом или јавним надметањем, већ су утрошене у производном процесу, извршићемо умањење истих у укупној продатој (утрошеној) вредности за период од отварања стечаја до 31.12.2010.године спроводећи непосредну погодбу.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.535.546,40 RSD

Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik