.


Основне информације

Пуно име: АБ БОР СИСТЕМ доо Београд-Чукарица - у стечају
Суд: Привредни суд у Београду
Број судског решења: 11 Ст 199/2019
Датум отварања: 16.09.2019
Делатност: Неспецијализована трговина на велико
Матични број: 20807555
Статус стечајног поступка: Обустављен

Информације о компанији у стечају:

Општина: Београд-Чукарица
Адреса: Битољска 20
Град: Београд
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
ПИБ: 107461884

Информације о судијама

Стечајни судија: Дарко Цуканић

Менаџмент

Стечајни управник: Милош Бакић

Квартални извештаји (2) »


Продаје (0) »


Списак имовине (0) »


Документа (3) »


Огласи за продају имовине (0) »


Назад

Developed by Belit d.o.o 2014