.


Огласи – Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 132. став 7. Закона о стечају, на свом порталу објављује огласе за продају имовине стечајних дужника које достављају стечајни управници електронским путем. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:
Од: До:

Број резултата претраге: 4.173


Датум продаје: 18.08.2015Датум објаве: 30.06.2015

"ТАМИШ ХЛАДЊАЧА"

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Панчево
Почетна цена: 175.000.000,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 13.08.2015Датум објаве: 10.07.2015

РЕСАВИЦА - У СТЕЧАЈУ

Метод продаје: Јавно прикупљање понуда, Место: Ресавица
Процењена вредност: 67.416.114,50
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 13.08.2015Датум објаве: 13.07.2015

ЦЕНТРОТУРИСТ

Метод продаје: Јавно надметање, Место: НИШ
Почетна цена: 3.638.244,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 11.08.2015Датум објаве: 20.07.2015

БАНАТПЛАСТ

Метод продаје: Јавно прикупљање понуда, Место: Пландиште
Процењена вредност: 380.327.062,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 10.08.2015Датум објаве: 10.07.2015

ПИК НИШ

Метод продаје: Јавно надметање, Место: Ниш
Почетна цена: 5.934.600,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 06.08.2015Датум објаве: 17.07.2015

ЈУГОХЕМИЈА-ФАРМАЦИЈА

Метод продаје: Јавно прикупљање понуда, Место: Београд
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 05.08.2015Датум објаве: 03.07.2015

АГРОХЕМИЈА

Метод продаје: Јавно прикупљање понуда, Место: Београд
Процењена вредност: 74.836.954,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више
Датум продаје: 04.08.2015Датум објаве: 14.07.2015

ПЕТРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Метод продаје: Непосредна погодба, Место: Петровац на Млави
Вредност: 40.650.724,00
Статус продаје: ЗавршенаСазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014