.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: САНИТАРИЈА
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 16.03.2015
Датум продаје: 17.04.2015
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 5.553.443,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

– Непокретна имовина – пословни простор у Зрењанину, коју чине објекти у , ул. Саве Текелије бр. 14, укупне бруто површине 634 м2 изграђени на катастарској парцели бр. 7537 K.O. Зрењанин, уписани у Листу непокретности бр. 6047 као мешовита својина, и то : - Улична зграда ПР+Т – Стара стамбена зграда - у ЛН бр. 6047 уписана као зграда пословних услуга, укупне бруто површине 139 м2 ; - Помоћна зграда - Подстаница - у ЛН бр. 6047 уписана као помоћна зграда, укупне бруто површине 15 м2 објекат изграђен без одобрења за градању; - Пословна зграда Пр+1 - Погон и управа - у ЛН бр. 6047 уписана као помоћна зграда, укупне бруто површине у основи 128 м2 ,објекат изграђен без одобрења за градању; - Пословна зграда Пр - Погон и управа - у ЛН бр. 6047 уписана као помоћна зграда, укупне бруто површине 194 м2 , објекат изграђен без одобрења за градању; - Помоћна зграда - Магацин - у ЛН бр. 6047 уписана као помоћна зграда, укупне бруто површине 3 м2, објекат изграђен без одобрења за градању. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 17.04.2015. године у 13:00 часова на следећој адреси : TIME AGENCY 021 DOO из Новог Сада, Ћирпанова 7, спрат III, стан 33.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Цицмил Мирољуб
Телефон: 063/ 858-97-28
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik