.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ORDISER
Место: Београд
Датум објаве огласа: 09.02.2024
Датум продаје: 12.03.2024
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 662.365,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу решења Привредног суда у Београду бр. 3.Ст-115/2022 од 04.10.2022. године и правоснажног решења о банкротству бр. 3.Ст-115/2022 од 20.01.2023.године, у складу са члановима 132. и 133., Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014 и 113/2017) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 62/2018), стечајни управник стечајног дужника ORDISER доо Београд – у стечају из Београда, ул. Османа Ђикића бр. 30, МБ 20951206, ПИБ 108199435 ОГЛАШАВА продају покретне имовине стечајног дужника као имовинске целине методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Радосав Гојак
Телефон: 063/209-708
Е-маил: radosavgojak@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik