.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: АЗОТАРА ДОО
Место: Суботица
Датум објаве огласа: 22.09.2023
Датум продаје: 26.10.2023
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 97.212.729,50
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.17/2014 од 12.03.2020. године, које је постало правоснажно 03.07.2020. године и у складу са чланoвима 131., 132., 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09, 99/2011 - др.закон, 71/2012 - одлука УС) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника „АЗОТАРА“ ДОО Суботица - у стечају, Суботица, Биково, бр. 33 ОГЛАШАВА Продају дела имовине стечајног дужника методом јавног нaдметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Атила Хармат
Телефон: 064/28-29-425
Е-маил: officeharmat@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014