.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ГП „РАД“ ДП у стечају
Место: Београд
Датум објаве огласа: 22.09.2023
Датум продаје: 24.10.2023
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 72.218.164,83
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  

Предмет продаје - имовина:

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 3606/96 од 05.06.2007. године, решења стечајног већа Трговинског суда у Београду VI Ст. бр. 3606/96 од 11.06.2007. године, у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку (“Службени гласник Републике Србије” број 84/2004), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника: ГП „РАД“ ДП у стечају Београд, ул. Косовска бр. 31 ОГЛАШАВА продају непокретне имовине методом јавног нaдметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Драган Перковић
Телефон: 011/3670-846 или 063/301-721
Е-маил: agencija.perkovic@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014