.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЕКОФАРМ
Место: Београд
Датум објаве огласа: 15.09.2023
Датум продаје: 16.10.2023
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, пословни број 10 Ст 190/2021 од 04.11.2021. године о отварању стечајног поступка као и решења стечајног судије Привредног суда у Београду 10 Ст.190/2021 од 21.03.2022.године о банкротству стечајног дужника, а које је постало правоснажно дана 01.04.2022.године, те у складу са чл. 132, 133 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“ бр. 104/2009, 99/2011-др.закон, 71/2012-одлука УС и 83/2014 и 113/17 и 44/2018 ) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник стечајног дужника ЕКОФАРМ ДОО БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ ул. Мехмеда Соколовића бр. 30, Београд ОГЛАШАВА Продају имовине јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Миодраг Петровић
Телефон: +381 63 109 55 90
Е-маил: stecajniupravnik@miodragpetrovic.rs
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014