.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: НЕИМАР ПРОЈЕКТ
Место: Ниш
Датум објаве огласа: 14.09.2023
Датум продаје: 20.10.2023
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 39.603.660,19
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Нишу о отварању стечајног поступка Посл. бр. Ст. 65/2019 од 16.01.2020. године и Решења Посл. бр. Ст. 65/2019 од 22.06.2020. године, којим се стечајни поступак наставља банкротством, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: НЕИМАР ПРОЈЕКТ ДОО НИШ – У СТЕЧАЈУ, МБ: 17187384, ПИБ: 100665742 ОГЛАШАВА продају непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем (прво јавно надметање) Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Раица Милићевић
Телефон: 063/456-320
Е-маил: unovcenje@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014