.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЕНТА
Место: Сента
Датум објаве огласа: 12.09.2023
Датум продаје: 20.10.2023
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 296.345,15
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Суботици, посл. бр. Ст. 11/2020 од 07.09.2020. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), уз претходно прибављену сагласност чланова одбора поверилаца од од 30.12.2022. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника: Доо Ветеринарска станица Сента, Сента – у стечају Поштанска бр. 41, мб 08052565 ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем (трећи пут) Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Шарњаи Рудолф
Телефон: 063/526-133
Е-маил: sarnjai.rudolf@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014