Последње освежавање базе података: 27.01.2023 12:38


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ШАМОТ-СЕРВИС
Место: Аранђеловац
Датум објаве огласа: 25.11.2022
Датум продаје: 29.12.2022
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, Ст. бр. 6/2018 од 25.01.2019. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини за радно оспособљавање и запошљавање инвалидних лица „ШАМОТ СЕРВИС“ Аранђеловац - у стечају, Ул. Илије Гарашанина бб, Аранђеловац ОГЛАШАВА пету продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Рајко Фуштар
Контакт телефон: 064/116-47-20 или 034/355-573
Контакт е-маил: rajkofustar@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014