Последње освежавање базе података: 27.01.2023 12:45


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЕИ КОМЕРЦ - СТАРИ
Место: Ниш
Датум објаве огласа: 18.11.2022
Датум продаје: 20.12.2022
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 29.849.136,50
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу Ст. 48/2015 од 09.09.2016. године, а у складу са чланoвима 131. 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011, 71/2012 и 83/2014), као и Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом - Национални стандард број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника ЕИ Холдинг корпорација Ниш ДОО за обављање комерцијалне и инжењеринг делатности ЕИ ,,КОМЕРЦ” Ниш - у стечају Булевар Цара Константина 80-86 ОГЛАШАВА продају дела непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Гордана Јовановић
Контакт телефон: 060/30-30-420
Контакт е-маил: gordana.stecajni.upravnik@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014