.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: NOVA.RS TELEVISION
Место: Београд
Датум објаве огласа: 23.11.2021
Датум продаје: 29.12.2021
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Београду 30.09.2019. године и у складу са одредбама члана 131. 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ бр. 62/2018.), и на основу сагласности одбора поверилаца од 16.10.2019. године, стечајни управник стечајног дужника NOVA.RS TELEVISION д.о.о. Београд – у стечају Теразије 28. Београд ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда дана 29.12.2021.године у 12 часова Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Ивана Матић
Телефон: 063/811-50-44
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014