Последње освежавање базе података: 26.01.2022 08:55


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ДП «КРАГУЈ» у стечају
Место: Баточина
Датум објаве огласа: 23.11.2021
Датум продаје: 23.12.2021
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 523.202,07
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  

Предмет продаје - имовина:

На основу Закључка стечајног судије Трговинског суда у Крагујевцу 2.Ст.бр.1/09 од 07.07.2009. године, а у складу са члановима 109, 110, 111 и 112. Закона о стечајном поступку (Сл. гласник РС бр. 84/04 и 85/05), Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС бр. 43/05), и одлуком одбора поверилаца од 21.10.2021 године, као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника («Службени гласник РС», бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник: ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ДП «КРАГУЈ» у стечају из Баточине, Улиица Иве Лоле Рибара бб, мат. број 07631626, као правног лица, јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Радмила Вучинић
Контакт телефон: 064/103-11-77
Контакт е-маил: vucinicr@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014