Последње освежавање базе података: 26.01.2022 08:55


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ХИП-АЗОТАРА - СТЕЧАЈНА МАСА
Место: Панчево
Датум објаве огласа: 21.11.2021
Датум продаје: 22.12.2021
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 51.430.006,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву бр.Ст. 11/2018 од 18.12.2018. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136, Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајнoг дужника: Стечајна маса ''ХИП-АЗОТАРА'' д.о.о. Панчево – у стечају, Спољностарчевачка бр. 80 ОГЛАШАВА ПРВУ ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Драган Перковић
Контакт телефон: 011/3670-846 или 063/301-721
Контакт е-маил:
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014