.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: LEXIN
Место: Чачак
Датум објаве огласа: 05.11.2021
Датум продаје: 24.12.2021
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 10.679.602,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Чачку Ст.бр.25/2019 од 11.01.2021 године (решење о банкротству ), а у складу са чланoвима 131, 132 ,133 и 135. Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11,/83/14 – др. закон и 71/12 – одлука УС, 83/14,113,17,44/18 и 95/18 ), и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника : Друштво ограничене одговорности „ LEXIN „ ДОО Чачак у стечају , ул. Железничка бб ОГЛАШАВА ТРЕЋУ ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА MB: 07957564 ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ Детаљније погледати у тексту огласа

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник: Гордана Хаџић
Телефон: 063/72-52-475
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014