Последње освежавање базе података: 20.10.2021 07:34


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: SIMIMPEKS
Место: Ниш
Датум објаве огласа: 11.06.2021
Датум продаје: 12.07.2021
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 2. Ст. 20/2018 од 11.06.2018. и решења 2.Ст. 20/2018 од 27.09.2018. године, а у складу са одредбама чланова 131. 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014 и 113/17) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ МЕСА СИМИМПЕКС ДОО НИШ – У СТЕЧАЈУ из Ниша Ул. Булевар Немањића 25, (Зона 3), спрат 1, локал број 108, МБ: 07997183, ПИБ:100502017 ОГЛАШАВА продају дела непокретне и покретне имовине методом јавног прикупљања понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Saša Janačković
Контакт телефон: 0601474799
Контакт е-маил: biro.janackovic@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014