.


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 70.612


Извештај за период : Јул - Септембар -2010


ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД , ДОБРИЊСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 31. Ст.281/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 101994455 , Матични број: 07762763, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2010


ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД , ДОБРИЊСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 31. Ст.281/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 101994455 , Матични број: 07762763, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2010


ХОЛДИНГ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ "ПОЉОТЕХНА" НЕГОТИН, ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 2-4 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: III Ст.41/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100773517, Матични број: 17261673, Статус стечајног поступка: У току


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik