Последње освежавање базе података: 07.02.2023 04:28


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 63.619


Извештај за период : Јануар - Март -2013


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОРЦЕЛАНА ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР, ЖЕЛЕЗНИЧКА 13

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: Ст.406/2010, Стечајни управник: , ПИБ: , Матични број: 07202482, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2013


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА TРГОВИНУ ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ AГРОСЕМЕ-ПРОМЕТ ДОО У СТЕЧАЈУ, KРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 34/2009, Стечајни управник: , ПИБ: 110000518, Матични број: 17901869, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2013


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И СТВАРИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ ПО

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: Ст.408/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100580631, Матични број: 07207867, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2013


ЦЕНТРОБАНАТ-ТРГОВИНА АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЗРЕЊАНИН,БРИГАДИРА РИСТИЋА 35 А

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: 1.Ст.416/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100652699, Матични број: 08647666, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014