Последње освежавање базе података: 24.03.2023 01:19


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 63.830


Извештај за период : Јул - Септембар -2014


Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ДИТ-АГРО Јабука, Бориса Кидрича 12

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.308/2011, Стечајни управник: Невена Стефановић, ПИБ: 101817109, Матични број: 08731993, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину нафтиним дериватима DISEL, Стража

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2. Ст.392/2011, Стечајни управник: Невена Стефановић, ПИБ: 100595990, Матични број: 08300470, Статус стечајног поступка: Обустављен

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


Друштво са ограниченом одговорношћу за еxпорт-импорт ХЕРКУЛ, Вршац

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 5. Ст.161/2012, Стечајни управник: Невена Стефановић, ПИБ: 100595359, Матични број: 08718458, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


КОШАРКАШКИ КЛУБ КОВИН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КОВИН, ЈНА 31

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.191/2011, Стечајни управник: Невена Стефановић, ПИБ: 101405889, Матични број: 08664862, Статус стечајног поступка: Обустављен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Друштво за производњу, трговину и услуге ММ МАЛИ МИЛОШ ДОО, Крагујевац

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст. 16/2014, Стечајни управник: Светлана Симеуновић, ПИБ: 103926624, Матични број: 20052945, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНТЕРПАН МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА НОВИ САД, БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 92

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2.Ст.197/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100277408, Матични број: 08224897, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Акционарско друштво за производњу електроопреме и постројења МИНЕЛ ЕЛЕКТРООПРЕМА Рипањ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: III-Ст. 4760/2012, Стечајни управник: Андријана Живановић, ПИБ: 100002127, Матични број: 07454180, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ EUROLUXPETROL-ELP ДОО БЕОГРАД, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 3/II

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 45 СТ 4663/2010, Стечајни управник: Бранко Југовић, ПИБ: 103921401, Матични број: 20053313, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014