Последње освежавање базе података: 30.01.2023 06:36


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 62.319


Извештај за период : Април - Јун -2013


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ КРАГУЈЕВАЦ, КУМАНОВСКА 1

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст.913/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 101317161, Матични број: 07165927, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2013


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ СТАКЛА КРИСТАЛ У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ, КРУШЕВАЦ, МИЋУНА ПАВЛОВИЋА 22

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: Бр.4.Ст.483/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100471332 , Матични број: 07194668, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2013


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ УСЛУГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 17

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: Бр.1.Ст.47/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100230116, Матични број: 07145683, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014