Последње освежавање базе података: 07.02.2023 06:02


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 63.619


Извештај за период : Јул - Септембар -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ КРАГУЈЕВАЦ, КУМАНОВСКА 1

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст.913/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 101317161, Матични број: 07165927, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ MORAVA COMMERCE ДОО БЕОГРАД, ПАРИСКЕ КОМУНЕ 26

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 32.Ст-2748/2010, Стечајни управник: Милутин Котур, ПИБ: 100351606, Матични број: 17236440, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


КОЗЛУК-KОМЕРЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ТИТЕЛ, АРМИНА ЛАЈНИНГЕНА 6

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.793/2011, Стечајни управник: Јадранко Протић, ПИБ: 110652000 , Матични број: 27006507, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2014


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗA ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДМЕТА КУЋНЕ РАДИНОСТИ И СУВЕНИРА ДОМАЋА РАДИНОСТ ЛЕСКОВАЦ, ВОЈЕ НИКОЛАЈЕВИЋА ББ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 710/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 101906968, Матични број: 07196091, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОТКУП, ПРОМЕТ, УСЛУГЕ НАПРЕДАК СА ПО БОСИЛЕГРАД, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 25 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: Бр.2.Ст.681/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 112171832, Матични број: 27009573, Статус стечајног поступка: 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014