.


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 73.671


Извештај за период : Јануар - Март -2016


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ, ITALIANA SALOTTI ДОО, ВРАЊСКА БАЊА - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 3. Ст.29/2013, Стечајни управник: Драган Пешић, ПИБ: 102139127, Матични број: 17341111, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2016


Привредно друштво за трговину на велико и мало и пружање услуга ДУВАН АД Лесковац, Јужноморавских бригада 83

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 3. Ст.270/2011, Стечајни управник: Драган Пешић, ПИБ: 101908931, Матични број: 07360908, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2016


ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ТРГОВИНСКИ ЦЕНТАР ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, КУМОДРАШКА 178

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 7 Ст.бр.2399/2010, Стечајни управник: Миладин Стаменковић, ПИБ: 100379363, Матични број: 07455984, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2016


Друштво са ограниченом одговорношћу ЈЕЛЕНА МАРКЕТ Београд (Савски Венац)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4.Ст.154/2014, Стечајни управник: Максим Андрић, ПИБ: 105870927, Матични број: 20477326, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2016


УДАРНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ, ПРЕТОВАР, НИСКОГРАДЊУ И ТРГОВИНУ ЗРЕЊАНИН, ПРВОМАЈСКА 53 - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: Ст. 241/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 108972529, Матични број: 27003575, Статус стечајног поступка: Остало


Developed by Belit d.o.o 2014