.


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 70.612


Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО МБС-ПРОМЕТ ДОО ЛЕБАНЕ, РАДАНСКА 39 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 2. Ст.84/2010, Стечајни управник: Mиле Денић, ПИБ: 100712462, Матични број: 07846339, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


Предузеће за спољну унутрашњу трговину и производњу ТАРА КОМЕРЦ ДОО Лепосавић, Сланиште 7

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 3. Ст.629/2011, Стечајни управник: Горан Пауновић, ПИБ: 101815103, Матични број: 09142479, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ДАНИ ПЛУС ДОО НИШ, ТОЛСТОЈЕВА 25 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2. Ст.395/2011, Стечајни управник: Гордана Јовановић, ПИБ: 104763284, Матични број: 20232340, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


Поморско-речна агенција JUGOAGENT GROUP акционарско друштво, Београд (Нови Београд)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 31. Ст. 4796/2012, Стечајни управник: Раде Радуловић, ПИБ: 100394314, Матични број: 07034318, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: Ст. 40/2009, Стечајни управник: Гордана Деспотовић-Рожа, ПИБ: 100353154, Матични број: 07020082, Статус стечајног поступка: Закључен


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik