Последње освежавање базе података: 30.01.2023 06:33


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 62.319


Извештај за период : Октобар - Децембар -2011


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ВАТРОТЕХНИЧКЕ, ИЗОЛАТЕРСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ТЕРМОМОНТ СА ПО ПАНЧЕВО, ПРВОМАЈСКА ББ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.348/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101055523 , Матични број: 08249105, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2012


АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ОПРАВКУ ШИНСКИХ ВОЗИЛА, ПРОЦЕСНЕ И ТРАНСПОРТНЕ ОПРЕМЕ И ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА БРАТСТВО СУБОТИЦА, БИКОВАЧКИ ПУТ БР.2

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 329/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100959438, Матични број: 08008574, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2013


АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ОПРАВКУ ШИНСКИХ ВОЗИЛА, ПРОЦЕСНЕ И ТРАНСПОРТНЕ ОПРЕМЕ И ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА БРАТСТВО СУБОТИЦА, БИКОВАЧКИ ПУТ БР.2

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 329/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100959438, Матични број: 08008574, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2013


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛЕСКОВАЧКА ВУНАРСКА ИНДУСТРИЈА ЛЕТЕКС ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 57

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: Br.47/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100409147, Матични број: 07197411, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2013


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ МЕСА И ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ JUGOCOOP EXPORT-IMPORT, БУЈАНОВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: Ст.бр.68/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100975647, Матични број: 07319339, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2013


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛЕСКОВАЧКА ВУНАРСКА ИНДУСТРИЈА ЛЕТЕКС ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 57

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: Br.47/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100409147, Матични број: 07197411, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014