.


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 71.725


Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ FRITRADE ДОО ЈАГОДИНА,МАКСИМА ГОРКОГ ББ

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: II Ст.227/2011, Стечајни управник: Мића Врачевић, ПИБ: 108308956, Матични број: 27001602, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


Предузеће за инжењеринг, консалтинг, маркетинг и услуге ASCOMP ДОО Београд, Масарикова 5/13

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 23. Ст.2971/2010, Стечајни управник: Милутин Котур, ПИБ: 102185013, Матични број: 27002455, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СТАРА ПЛАНИНА, ТЕМСКА ББ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2. Ст.102/2010, Стечајни управник: Зоран Мартиновић, ПИБ: 100375268, Матични број: 07215207, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕРДЕВИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕРДЕВИК, ПИОНИРСКИ ПАРК 13

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 1.Ст.356/2010, Стечајни управник: Миодраг Ковиљац, ПИБ: 107701001, Матични број: 27000622, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


БРОДОГРАДИЛИШТЕ БЕГЕЈ друштво са ограниченом одговорношћу за изградњу бродова и трговину Зрењанин - у стечају

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: Ст. 12/2021, Стечајни управник: Јелица Вуколић, ПИБ: 100905837, Матични број: 08000026, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


Друштво са ограниченом одговорношћу за производне и услужне стаклорезачке и трговинске делатности СТАКЛО МАГ ДОО Крагујевац, Складишни центар 6

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 3. Ст.594/2011, Стечајни управник: Рајко Фуштар, ПИБ: 101572990, Матични број: 17114506, Статус стечајног поступка: Закључен


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik