Последње освежавање базе података: 07.02.2023 06:09


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 63.619


Извештај за период : Јануар - Март -2016


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ, ПРЕРАДУ ЖИТАРИЦА, ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА, ТЕСТЕНИНЕ И СКРОБАРСКИХ ПРОИЗВОДА АД КОМПАНИЈА ФИДЕЛИНКА СУБОТИЦА, ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 1

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.520/2010, Стечајни управник: Зоран Стојановић, ПИБ: 100846314, Матични број: 08022542, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Јануар - Март -2016


Привредно друштво за производњу и промет ZU LINE друштво са ограниченом одговорношћу Јагодина

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 2. Ст. 45/2013, Стечајни управник: Мића Врачевић, ПИБ: 105164970, Матични број: 20331844, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2016


ЉУТОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ЉУТОВО, СЛОБОДАНА ПРИНЦИПА СЕЉЕ 34

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.360/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100843515, Матични број: 08236534, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2016


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕНТА ИЗ ПАДЕЈА, ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ЛЕКОВИТОГ БИЉА

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: 2. Ст120/2011, Стечајни управник: Јелица Вуколић, ПИБ: 108454599, Матични број: 27002005, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2016


Акционарско друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа FARMAKOS, Београд (Врачар) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3. Ст-200/2015, Стечајни управник: , ПИБ: 100292954, Матични број: 09005668, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2016


Акционарско друштво за пољопривредну производњу ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА АД Ђурђин - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.89/2012, Стечајни управник: Зоран Стојановић, ПИБ: 112542449, Матични број: 27010512, Статус стечајног поступка: 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014