Последње освежавање базе података: 06.12.2022 10:58


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 61.994


Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


Привредно друштво за услуге производњу и трговину ИБМ ТРАНС ДОО Табановић

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр. 13/15, Стечајни управник: Драгица Марковић, ПИБ: 107116780, Матични број: 20744979, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2015


РУДАР друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину Београд (Стари Град) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3 Ст бр. 184/2015, Стечајни управник: , ПИБ: 100044652, Матични број: 07739249, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


РУДАР друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину Београд (Стари Град) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3 Ст бр. 184/2015, Стечајни управник: , ПИБ: 100044652, Матични број: 07739249, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


БУЧА-ЦО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ КИКИНДА, УГЉЕШЕ ТЕРЗИНА 68 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: Ст.146/2011, Стечајни управник: Драгица Арсић, ПИБ: 104070898, Матични број: 20083425, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЛАВИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА И СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1.Ст.353/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101451831, Матични број: 08249989, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014