Последње освежавање базе података: 07.10.2022 07:59


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 60.452


Извештај за период : Јул - Септембар -2015


ГОША-ДИБУТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ДРУШТВЕНУ ИСХРАНУ, УГОСТИТЕЉСТВО, БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТУРИЗАМ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: Ст.11/15, Стечајни управник: , ПИБ: 101929099, Матични број: 17126237, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОСРЕДОВАЊЕ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ROYAL ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, БРАНИСЛАВА НУШИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: Ст.бр.166/2010, Стечајни управник: Mиле Денић, ПИБ: 112344263, Матични број: 27009999, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Април - Јун -2015


ГОША-ДИБУТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ДРУШТВЕНУ ИСХРАНУ, УГОСТИТЕЉСТВО, БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТУРИЗАМ, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: Ст.11/15, Стечајни управник: , ПИБ: 101929099, Матични број: 17126237, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2015


ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА СА СОПСТВЕНИМ ПРОЈЕКТОВАЊЕМ, ПРОИЗВОДЊОМ ОПРЕМЕ И ТРАНСПОРТОМ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4. Ст.181/2013, Стечајни управник: Ивана Матић, ПИБ: 112619668, Матични број: 27010725, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "СТАЛАЋ" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 1.Ст.406/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101918927, Матични број: 07191545, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2015


НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ EKONOM EAST MEDIA GROUP ДОО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 1.Ст.4785/2012, Стечајни управник: Драги Стевановић, ПИБ: 100207446, Матични број: 17205765, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014