Последње освежавање базе података: 05.03.2021 06:45


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 49.420


Извештај за период : Октобар - Децембар -2011


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ УСЛУГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШЕВАЦ, ЧУПИЋЕВА 17

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: Бр.1.Ст.47/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100230116, Матични број: 07145683, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2011


ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ФАБРИКА ШЕЋЕРА СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОЖАРЕВАЦ , ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: Бр.4.Ст.572/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 101523260 , Матични број: 07252404, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2011


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ "КРУШЕВАЦ" Крушевац

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 3 Ст. 692/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100259122, Матични број: 07206038, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2011


ХОЛДИНГ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ "ПОЉОТЕХНА" НЕГОТИН, ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 2-4 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: III Ст.41/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100773517, Матични број: 17261673, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2011


ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО СОНТА-ПРОМЕТ ДП СОНТА, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 73

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: Бр.Ст.143/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101126307, Матични број: 08644560, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2011


ДП ВОЋЕ - СУБОТИЦА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ И КОНЗЕРВИСАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СУБОТИЦА, ЈУГОСЛОВЕНСКА 59-61

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.161/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100961019 , Матични број: 08249032, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014