Последње освежавање базе података: 24.07.2021 01:16


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 52.701


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Ортачко друштво за производњу, промет и услуге ГРАТЕКС ОД власника Јовановић Рада и др, Чачак

Суд: Привредни суд у Чачку, Број судског решења: 2. Ст.366/2012, Стечајни управник: Ацо Милошевић, ПИБ: 108491587, Матични број: 27002129, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Друштво за производњу, трговину и услуге ОНИКОН ТРАДЕ ДОО, Чачак - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Чачку, Број судског решења: 2. Ст. 23/2014, Стечајни управник: Ацо Милошевић, ПИБ: 108861442, Матични број: 27003265, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Привредно друштво АУДИО ВИЗУАЛНЕ АТРАКЦИЈЕ ДОО Београд, Капетан Мишина 5а - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 12- Ст-2603/2011, Стечајни управник: Бобан Ђорђевић, ПИБ: 108692593, Матични број: 27002668, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг MULTICON INŽENJERING ДОО Београд (Нови Београд)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 8.Ст.278/2012, Стечајни управник: Немања Шалипуровић, ПИБ: 103451355, Матични број: 17566059, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Металопрерађивачка индустрија холдинг компанија БАНЕ, Београд - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 34. Ст 42/2013, Стечајни управник: Ђорђе Јокић, ПИБ: 108869939, Матични број: 27003281, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ТРИКОТЕКС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕКСТИЛА БЕОГРАД, ВЈЕКОСЛАВА КОВАЧА 20 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4. Ст.2619/2011, Стечајни управник: Драгослав Милошевић, ПИБ: 100434405, Матични број: 08069689, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014