Последње освежавање базе података: 19.06.2021 05:18


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 51.475


Извештај за период : Април - Јун -2014


УДАРНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ, ПРЕТОВАР, НИСКОГРАДЊУ И ТРГОВИНУ ЗРЕЊАНИН, ПРВОМАЈСКА 53 - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: Ст. 241/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 108972529, Матични број: 27003575, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Април - Јун -2014


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕЛЕКТРОКРАЈИНА - У СТЕЧАЈУ БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 19

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: Бр.2.Ст.117/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100567425, Матични број: 07630727, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2014


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ МЕСА И ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ JUGOCOOP EXPORT-IMPORT, БУЈАНОВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: Ст.бр.68/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100975647, Матични број: 07319339, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2014


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ВАТРОТЕХНИЧКЕ, ИЗОЛАТЕРСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ТЕРМОМОНТ СА ПО ПАНЧЕВО, ПРВОМАЈСКА ББ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.348/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101055523 , Матични број: 08249105, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014