.
петак,07.11.14 13v

Распоред полагања усменог дела испита за стечајне управнике у октобарском испитном року 2014. године

Усмени део испита биће одржан дана 12.11. (среда), 13.11. (четвртак), 17.11. (понедељак) и 18.11. (уторак) у терминима од 16.00 и 18.00 часова, у просторијама Агенције, Кнеза Михаила 1-3, Београд, III спрат.

Усмени део стручног испита обухвата решавање једног хипотетичког случаја и његово презентовање Комисији. На усменом делу стручног испита, Комисија проверава да ли резултати које кандидати остваре на писменом делу испита, правилно одражавају њихово практично познавање стечајног поступка.

Кандидатима који полажу усмени део испита, Агенција обезбеђује коришћење текста Закона о стечају и ручног калкулатора.

На захтев кандидата, председник Комисије може одложити полагање усменог дела испита, ако је кандидат због болести или других оправданих разлога, спречен да полаже испит. Накнада за одлагање дела испита, износи 7.000 динара.

Кандидат који не положи усмени део испита има право да поново полаже усмени део испита, који ће бити одржан до краја године, уз признавање већ положеног писменог дела.

Сматраће се да је кандидат који је положио писмени испит а није дошао на полагање усменог дела испита или на обуку за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање, одустао од полагања испита у целини, а резултати писменог дела испита биће поништени.

Распоред полагања усменог дела испита октобар 2014. године


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik