.
уторак,14.10.14 Одржан стручни скуп у Новом Саду: Имплементација Закона о изменама и допунама Закона о стечају

Одржан стручни скуп у Новом Саду: Имплементација Закона о изменама и допунама Закона о стечају

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сарадњи са Привредном комором Србије, Регионалном привредном комором Нови Сад и Пројектом за правну реформу ГИЗ организовала је стручни скуп на тему „Имплементација Закона о изменама и допунама закона о стечају“, који је одржан 10. октобра 2014. године у Регионалној привредној комори Нови Сад.

Присутни стечајни управници и стручњаци из области стечајног права, као и представници привредних друштава имали су прилике да се упознају са Законом о изменама и допунама Закона о стечају, који је у примени од 13. августа 2014. године, и којим су предвиђен бројне новине у стечајном поступку и стечајној материји, попут дефинисања исплатних редова, статуса повезаних лица у стечају, улоге и овлашћења одбора поверилаца, статуса разлучних и заложних поверилаца, пријава потраживања поверилаца, планова реорганизације и УППР-ова и др.

Након поздравних речи организатора, Иване Матић, в.д. директора Агенције за лиценцирање стечајних управника и Јелене С. Станков из РПК Нови Сад, предавање на тему „Улога стечајног судије и осталих органа стечајног поступка по Закону о изменама и допунама Закона о стечају“ одржала је Љиљана Павловић, председница Стечајног одељења Привредног суда у Београду.

Са позитивним освртом на значајне измене законских решења у новом Закону, пре свега на чињеницу да су повезана лица, као повериоци, сврстана у четврти исплатни ред, судија Павловић похвалила је увођење комуникације електронском поштом, између суда и стечајних управника, што значајно убрзава стечајни поступак, повезује се са ЕРС програмом и најављује нови начин избора стечајног управника. Нагласила је, такође, да су рокови сада преклузивни, јасно је дефинисан почетак примене плана реорганизације, промењена је законска садржина изјаве повериоца, која ће од сада имати садржину обавезујуће изјаве.

Кључне измене у стечајној материји обухваћене Законом о изменама и допунама Закона о стечају,   представила је мр Ивана Матић, в.д. директора АЛСУ из Београда, од којих је међу најзначајније навела:

Такође, Матић је навела да је уведено и низ измена усмерених на отклањање уочених проблема у пракси, попут:

Ивана Матић је истакла да су циљеви Закона о изменама и допунама Закона о стечају:

Након дискусије, госпођа в.д. директора Агенције се захвалила свима, на драгоценој помоћи и подршци стечајних управника и стручне јавности, током јавне расправе и упутила захтев свима да и надаље достављају предлоге, сугестије и мишљења, како би се донела сва остала пратећа подзаконска акта. У циљу што квалитетнијег представљања новина у овом Закону, професије стечајног управника, као и начина спровођења и окончања стечајног поступка, Агенција за лиценцирање стечајних управника ће у сарадњи са партнерима наставити и у наредном перидоду да одржава овакве стручне скупове зарад информисања јавности, а пре свега поверилаца у стечајном поступку о њиховим правима и обавезама.


Developed by Belit d.o.o 2014