Последње освежавање базе података: 02.02.2023 09:33
понедељак,09.03.15

Информативно-инструктивни семинар „ РЕОРГАНИЗАЦИЈА и УППР“ – март 2015

Информативно-инструктивни семинар

„ РЕОРГАНИЗАЦИЈА и УППР“

који се одржава у суботу: 14. марта 2015. од 9,30 до 14,00 сати

у РПК Нови Сад, Народног фронта 10/I

Измене и допуне Закона о стечају, које су ступиле на снагу 13. августа 2014. године утицале су на примену института РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ. На овом семинару ће се посебна пажња посветити поступку реорганизације кроз досадашњу праксу, а и у складу са најновим изменама закона и подзаконским актима: Националним стандардом за управљањем стечајном масом бр. 6. и Правилником о начину и спровођењу реорганизације унапред припремљеним планом реорганизације и садржини тог плана

Предавачи на овом семинару су:

СНЕЖАНА МАРИЋ – Судија Апелационог суда у Београду

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ – Судија Апелационог суда у Београду

НАПОМЕНА: Семинар је усклађен са Одлуком АЛСУ, бр. I-01-174/15, од 30.01.2015. године, којом се овај семинар у организацији РПК Нови Сад признаје стечајним управницима у поступку подношења захтева за издавање или обнављање лиценце стечајног управника!

Информативно – инструктивни семинар из области стечајног законодавства је намењен: стечајним управницима, њиховим асистентима и књиговођама, адвокатима и представницима Привредних судова, представницима банака и привредних друштава.

КОНТАКТИ: Јелена С. Станков: 021/48 020 85 и 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com ;

ПРИЈАВЕ: на факс: 021/466 – 226, или на е-маил: jstankov@rpkns.com .

КОТИЗАЦИЈА износи: 13.200,00 динара (урачунат је ПДВ), а за редовне чланице РПК Нови Сад, и сетчајне управнике износи: 10.800,00 (урачунат је ПДВ) уплаћује се на рачун РПК Нови Сад, код ’’Банца Интеса“ а.д, број: 160 – 932202-77, након пријема профактуре, а најкасније 3 (три) дана пре почетка семинара.

 

Microsoft-Word-2013-iconПРИЈАВА

Microsoft-Word-2013-iconНАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014