Последње освежавање базе података: 24.03.2023 02:02


Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Сагласно члану 103. Закона о стечају трошкови стечајног поступка обухватају:

  1. судске трошкове стечајног поступка
  2. награде и накнаде стечајном управнику и/или привременом стечајном управнику
  3. друге издатке за које је законом предвиђено да се намирују као трошкови стечајног поступка

Обавезе стечајне масе

Сагласно члану 104. Закона о стечају обавезе стечајне масе су обавезе:

  1. које су проузроковане радњама стечајног управника или на други начин управљањем и поделом стечајне масе, а које не спадају у трошкове стечајног поступка
  2. из двостранотеретног уговора, ако се његово испуњење тражи за стечајну масу или мора уследити након отварања стечајног поступка
  3. које су настале неоснованим богаћењем стечајне масе
  4. према запосленима стечајног дужника, настале након отварања стечајног поступка

Обавезе стечајне масе су и све обавезе које су настале током претходног стечајног поступка ако се стечајни поступак отвори.

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014