Последње освежавање базе података: 07.12.2022 04:44


Супервизори Агенције

Списак стечајних управника над чијим радом стручни надзор врши супервизор Агенције.


Стечајни управникМестоЛиценцаПривредни судСупервизор
АВГУСТИНОВ СТЕВАН ИВИЦАБАЧКА ПАЛАНКА155-1945НОВИ САДБРАНКИЦА НАКИЋ
АДАМОВИЋ ЉУБИША МИРКОКРАГУЈЕВАЦ155-1749КРАГУЈЕВАЦЉИЉАНА БАНОВИЋ
АЛАВАЊА ДУШАН ПРЕДРАГБЕОГРАД155-1941БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
АНДРИЋ РОДОЉУБ МАКСИМБЕОГРАД155-1966БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
АРСИЋ ЉУБОМИР ВЛАДАНЈАГОДИНА155-1688КРАГУЈЕВАЦЉИЉАНА БАНОВИЋ
АРСИЋ ПЕТАР ДРАГИЦАЗРЕЊАНИН155-1710ЗРЕЊАНИНБРАНКИЦА НАКИЋ
БАБИЋ ЈУГОСЛАВ АНЂЕЛКОЗРЕЊАНИН155-1949ЗРЕЊАНИНСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
БАЈИЋ БОШКО БОГОЉУБНОВИ САД155-1666НОВИ САДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
БАЈИЋ МИЛАН НЕБОЈШАНОВИ САД155-1914НОВИ САДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
БАКИЋ ДРАГОСЛАВ МИЛОШБЕОГРАД155-1897БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
БАКИЋ МИЛОВАН ДРАГОСЛАВБЕОГРАД155-1920БЕОГРАДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
БАРАЋ БОЖО ВЕРОНИКАСопот155-1960БЕОГРАДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
БАСТА ЂУРА НИКОЛАЗЕМУН155-1826БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
БЕЛОСАВИЋ-СЕКУЛОВСКИ БОРИВОЈЕ ЈЕЛЕНАБЕОГРАД155-1939БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
БЛАГОЈЕВИЋ ПЕТАР МИЛЕНАВРШАЦ155-1819ПАНЧЕВОСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
БОГУНОВИЋ МИОДРАГ МИЛИЦАЗРЕЊАНИН155-1682ЗРЕЊАНИНСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
БОЖИЋ ЈОВО ДРАГАНЗРЕЊАНИН155-1816ЗРЕЊАНИНЈОВИЦА ТОДИЋ
БОЖИЋ РАДОВАН АНДРЕЈАБЕОГРАД155-1793БЕОГРАДЈОВИЦА ТОДИЋ
БОЖИЋ СПАСОЈЕ ЗОРАНУБ155-1901ВАЉЕВОТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
БОРОВЧАНИН ДУШАН МИРКОБЕОГРАД155-1761БЕОГРАДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
БУГАРСКИ ДУШАН ЗВОНКОНИШ155-1956НИШСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ВАСИЛИЋ ЉУБОМИР ПЕТРАШИННОВА ВАРОШ155-1848УЖИЦЕЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ВАСИЉЕВИЋ ЗДРАВКО ВАСИЉБЕОГРАД155-1721БЕОГРАДЈОВИЦА ТОДИЋ
ВАСИЉЕВИЋ РАДИВОЈЕ БОЖИДАРБЕОГРАД155-1968БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
ВЕСЕЛИНОВИЋ МАРКО ДРАГАНСОМБОР155-1822СОМБОРЈОВИЦА ТОДИЋ
ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО ДРАГАНСУБОТИЦА155-1695СУБОТИЦАБРАНКИЦА НАКИЋ
ВИТКОВИЋ НОВАК НИКОЛАБЕОГРАД155-1882БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
ВЈЕШТИЦА ТОМИСЛАВ РАДИНКАНОВИ САД155 - 1931НОВИ САДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ВУЈАЧИЋ МИЛОШ ЖАРКОНОВИ БЕОГРАД155-1849БЕОГРАДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ ВЕСНАСТАРА ПАЗОВА155-1873СРЕМСКА МИТРОВИЦАСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН ЈЕЛИЦАЗРЕЊАНИН155-1765ЗРЕЊАНИНЉИЉАНА БАНОВИЋ
ВУКОТИЋ ПЕТАР СТОЈАНБЕОГРАД155-1795БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ВУЛОВИЋ РАЈКО ПЕТАРКРАЉЕВО155-1792КРАЉЕВОСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ВУЧИНИЋ МИЛИСАВ РАДМИЛАФУТОГ155-1935НОВИ САДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ГАЛИЋ СРЕДОЈЕ ДРАГАНАКИКИНДА155-1992ЗРЕЊАНИНЉИЉАНА БАНОВИЋ
ГАЋЕША БОЖИДАР МИХАЈЛОБЕОГРАД155 - 1933БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ГЛИГОРИЈЕВИЋ РАДОСЛАВ МАРИНАБЕОГРАД155-1993БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО МИРОСЛАВПАНЧЕВО155-1773ПАНЧЕВОСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ГОЈАК МОМЧИЛО РАДОСАВНОВИ БЕОГРАД155-1696БЕОГРАДЉИЉАНА БАНОВИЋ
ГОСПИЋ ДРАГО РАШКОБЕОГРАД155-1768БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ГРЛИЦА МИЛОВАН ЖЕЉКОНОВИ САД155-1932НОВИ САДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ГРОС ЂУРО ПАВЛЕСУБОТИЦА155-1788СУБОТИЦАБРАНКИЦА НАКИЋ
ГРОС ПАВЛЕ РЕЉАНОВИ САД155-1705НОВИ САДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ГРУБОР ШАНДОР РОЗАЛИЈАСУБОТИЦА155-1971СУБОТИЦАДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ГУЛАН МИЛОВАН ЈАДРАНКАНОВИ САД155-1886НОВИ САДЈОВИЦА ТОДИЋ
ДАВИДОВИЋ ЉУБИСАВ ДРАГАНПАРАЋИН155-1766КРАГУЈЕВАЦЉИЉАНА БАНОВИЋ
ДЕНИЋ РАДИСАВ МИЛЕЛЕБАНЕ155-1734ЛЕСКОВАЦДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ДЕСПОТОВИЋ-РОЖА МИЛОРАД ГОРДАНАБЕОГРАД155-1779БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ДИМИТРИЈЕВИЋ СВЕТОМИР СНЕЖАНАКРАГУЈЕВАЦ155-1756КРАГУЈЕВАЦБРАНКИЦА НАКИЋ
ДОКО РАФО МИРОСЛАВСУБОТИЦА155-1778СУБОТИЦАЈОВИЦА ТОДИЋ
ДРАГИЋ ЕКРЕМ ДЕРВИШАНОВИ САД155-1974НОВИ САДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ДРАГОЈЛОВИЋ МИЛАН ДУШАНБЕОГРАД155-1828БЕОГРАДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ДРАКУЛ ЛАЗАР ИГОРНОВИ БЕОГРАД155-1760БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
ДУБОВИНА ЈОВО ВЕЉКОБЕОГРАД155-1911БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ СЛАВИЦАУЖИЦЕ155-1858УЖИЦЕСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ЂЕНИЋ ДРАГУТИН БОРОБЕОГРАД155-1735БЕОГРАДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР ЉУБИШАУЖИЦЕ155-1871УЖИЦЕТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ЂОРЂЕВИЋ МИЛОРАД ДРАГИШАБЕОГРАД155-1833БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
ЂУКИЋ ИЛИЈА ДУШАНБЕОГРАД155-1787БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ЕРАК ИЛИЈА ДЕЈАНБЕЧЕЈ155-1943НОВИ САДЉИЉАНА БАНОВИЋ
ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ РАЈОСОМБОР155-1928СОМБОРСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ЕРИЋ РАЈО ПРЕДРАГСОМБОР155-1692СОМБОРТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ЖИВАНОВИЋ РАДОВАН АНДРИЈАНАБЕОГРАД155-1857БЕОГРАДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ЖУЖИЋ МАНОЈЛА ВЛАДИМИРСУБОТИЦА155-1767СУБОТИЦАЈОВИЦА ТОДИЋ
ЗДРАВКОВИЋ МАРКО СТАНИСЛАВЈАГОДИНА155-1814КРАГУЈЕВАЦТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН ЂОРЂЕБЕОГРАД155-1750БЕОГРАДЈОВИЦА ТОДИЋ
ЗОРИЋ ДУШАН ЗОРАННОВИ САД155-1850НОВИ САДБРАНКИЦА НАКИЋ
ЗОЋЕВИЋ ЉУБОМИР СЛОБОДАНЧАЧАК155-1812ЧАЧАКТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ИВЕТИЋ ИЛИЈА РАДОВАННОВИ САД155-1965НОВИ САДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ИЛИЋ ЗДРАВКО ГОРДАНАЧАЧАК155-1683ЧАЧАКДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ЈАНАЧКОВИЋ СРЕТЕН САШАНИШКА БАЊА155-1958НИШЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ЈАНЕВСКИ БЛАГОЈЕ МИРЈАНАБЕОГРАД155-1835БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА ПРЕДРАГКРАГУЈЕВАЦ155-1913КРАГУЈЕВАЦЈОВИЦА ТОДИЋ
ЈАНКОВИЋ МОМИР МИЛОВАНМЛАДЕНОВАЦ155-1821БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ЈЕЗДИЋ МИЛАН ЈАДРАНКАСРЕМСКА МИТРОВИЦА155-1844СРЕМСКА МИТРОВИЦАБРАНКИЦА НАКИЋ
ЈЕЛИЋ СВЕТОЗАР ЉУБИШАКУЛА155-1900СОМБОРЈОВИЦА ТОДИЋ
ЈЕРЕМИЋ ДРАГОСЛАВ НЕНАДДЕСПОТОВАЦ155-1899КРАГУЈЕВАЦСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ЈОВАНОВИЋ ЖИВАДИН ГВОЗДЕНКРАГУЈЕВАЦ155-1940КРАГУЈЕВАЦСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ЈОВАНОВИЋ МИЛЕТА БОГДАНСУБОТИЦА155-1723СУБОТИЦАДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ САШАПАРАЋИН155-1771КРАГУЈЕВАЦСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ЈОВАНОВИЋ МИЛИСАВ СЛОБОДАНУЖИЦЕ155-1861УЖИЦЕЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ МИЛОЈКО ЉИЉАНАШАБАЦ155-1744ВАЉЕВОЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ НОВИЦА ОЛИВЕРАБЕОГРАД155-1711БЕОГРАДЉИЉАНА БАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ САВО ВАСИЛИЈЕЗРЕЊАНИН155-1805ЗРЕЊАНИНБРАНКИЦА НАКИЋ
ЈОВАНОВИЋ СТОЈАДИН ГОРДАНАНИШ155-1713НИШДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ЈОВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ ЖИВАНКРАГУЈЕВАЦ155-1855КРАГУЈЕВАЦЈОВИЦА ТОДИЋ
ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ ДРАГАННИШ155-1909НИШЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ЈОКИЋ МИЛЕНКО ДРАГИЦАБЕОГРАД155-1755БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ЈОКИЋ РАДОВАН ЂОРЂЕБЕОГРАД155-1783БЕОГРАДЉИЉАНА БАНОВИЋ
ЈУГОВИЋ ЛАЗАР БРАНКОБЕОГРАД155-1722БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
КАЛИЧАНИН МИЛОМИР ЗОРАНБЕОГРАД155-1954БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
КАЛУЂЕРОВИЋ РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕЧАЧАК155-1853ЧАЧАКДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
КАРАН НИКОЛА БРАНИМИРБЕОГРАД155-1748БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
КИЋАНОВИЋ САВА МИРЈАНАНОВИ САД155-1910НОВИ САДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
КНЕЖЕВИЋ МИЛОШ МИЛЕВАБЕОГРАД155-1934БЕОГРАДЉИЉАНА БАНОВИЋ
КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН ДРАГОЉУББАЧКА ПАЛАНКА155-1698НОВИ САДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
КОВАЧЕВИЋ ЂУРО МИРАБЕОГРАД155-1862БЕОГРАДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
КОВАЧЕВИЋ МИЛОШ ДУШИЦАВАЉЕВО155-1866ВАЉЕВОДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
КОВИЉАЦ ЈОВАН МИОДРАГСРЕМСКА МИТРОВИЦА155-1832СРЕМСКА МИТРОВИЦАБРАНКИЦА НАКИЋ
КОЈИЋ МЛАДЕН МИЛАНАКОВИН155-1724ПАНЧЕВОТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
КОРУГА ТОМО МИХАЈЛОБЕОГРАД155-1758БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
КОСОВАЦ БРАНКО ПРЕДРАГНИШ155-1879НИШДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
КОСТИЋ МИЛУТИН МИЛЕНАНОВИ БЕОГРАД155-1875БЕОГРАДЉИЉАНА БАНОВИЋ
КОСТИЋ СВЕТОЗАР ЉУБИШАБЕОГРАД155-1976БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
КРСТИЋ ЉУБИВОЈЕ ЕМИЛИЈАБЕОГРАД155-1961БЕОГРАДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
КУБУРОВИЋ РАДОШ РАДОМИРУЖИЦЕ155-1784УЖИЦЕСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ЛАБАН МИЛОРАД ГОРАНБЕОГРАД155-1887БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ЛАЗАРЕВИЋ ОБРАД ЖИВОЈИНКУРШУМЛИЈА155-1986НИШСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ЛАЗИЋ МИЛАН ДУШАНЗРЕЊАНИН155-1834ЗРЕЊАНИНДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ЛАЗИЋ СЛОБОДАН РАСТКОБЕОГРАД155-1938БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ АЛЕКСАНДАРБЕОГРАД155-1674БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ЛИЧИНИЋ САВА ПЕТАРПОЖАРЕВАЦ155-1712ПОЖАРЕВАЦСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ЛУКАЧ БОШКО РАДМИЛАНОВИ САД155-1944НОВИ САДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ЛУКИЋ МИРОСЛАВ ВЕЛИБОРГОРЊИ МИЛАНОВАЦ155-1746ЧАЧАКБРАНКИЦА НАКИЋ
ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ ПРЕДРАГСОМБОР155-1757СОМБОРЈОВИЦА ТОДИЋ
ЉУБОЈЕВИЋ ДУШАН МИЛАННОВИ САД155 1921НОВИ САДЈОВИЦА ТОДИЋ
МАК АЛЕКСАНДАР СУЗАНАБЕОГРАД155-1869БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
МАЉЕВИЋ ДРАГАН МИЛОШБЕОГРАД155-1953БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
МАНОЈЛОВИЋ МИЛОМИР ПРЕДРАГУБ155-1813ВАЉЕВОТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
МАРИНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ ДРАГАНПАРАЋИН155-1870КРАГУЈЕВАЦСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
МАРИЋ МИЛОШ БРАНКОБЕОГРАД155-1400БЕОГРАДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
МАРИЋ РАДОВАН МЛАДЕНБЕОГРАД155-1981БЕОГРАДЈОВИЦА ТОДИЋ
МАРЈАНОВИЋ МАТИЈА ЈАСМИНАВАЉЕВО155-1827ВАЉЕВОСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
МАРКОВИЋ МИЛАН ДРАГАНЛОЗНИЦА155-1677ВАЉЕВОЗОРИЦА МАРКОВИЋ
МАРКОВИЋ СВЕТОЗАР МИХАИЛОКРАГУЈЕВАЦ155-1690КРАГУЈЕВАЦЗОРИЦА МАРКОВИЋ
МАРТИНОВИЋ ЖИВОРАД ЗОРАННИШ155-1896НИШЗОРИЦА МАРКОВИЋ
МАРЧИЋ БОЖО ЛАЗАРПЕТРОВАРАДИН155-1908НОВИ САДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
МАТИЋ ИВАН ИВАНАБЕОГРАД155-1978БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
МАТОВИЋ ДРАГОМИР МИРОСЛАВАКРАЉЕВО155-1730КРАЉЕВОЈОВИЦА ТОДИЋ
МАШУЛОВИЋ МИЛОСАВ ЈАСМИНАНОВИ САД155-1905НОВИ САДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
МЕКИЋ МИЛОВАН НАДАБЕОГРАД155-1764БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
МИЈУШКОВИЋ РИСТО ЖЕЉКОСМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА155-1673ПОЖАРЕВАЦЗОРИЦА МАРКОВИЋ
МИКЛОШ ЉУБОМИР РУЖИЦАЗРЕЊАНИН155-1754ЗРЕЊАНИНСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
МИЛЕНКОВИЋ НИКОЛА ДУШАНБЕОГРАД155-1972БЕОГРАДЉИЉАНА БАНОВИЋ
МИЛЕНКОВИЋ ТИХОМИР НИКОЛАБЕОГРАД155-1689БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
МИЛЕНОВ БУДИМИР ОДЕТАБЕОГРАД155-1797БЕОГРАДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
МИЛЕТИЋ ВОЈИСЛАВ БОЈАНПАНЧЕВО155-1863ПАНЧЕВОЗОРИЦА МАРКОВИЋ
МИЛЕТИЋ ЉУБОМИР РАНКОБОР155-1782ЗАЈЕЧАРСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
МИЛЕТИЋ МИРОСЛАВ РАДМИЛАЧУРУГ155-1810НОВИ САДЈОВИЦА ТОДИЋ
МИЛИЋЕВИЋ МИЛЕНКО РАИЦАНИШ155-1946НИШТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
МИЛОВАНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ ЗОРАНБЕОГРАД155-1731БЕОГРАДЉИЉАНА БАНОВИЋ
МИЛОВАНОВИЋ ОБРАД СТРАХИЊАБЕОГРАД155-1733БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
МИЛОСАВЉЕВИЋ БОГОМИР ЗОРАНАЛЕКСИНАЦ155-1763НИШЗОРИЦА МАРКОВИЋ
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗЛАТИБОР БРАНИСЛАВВЛАДИЧИН ХАН155-1665ЛЕСКОВАЦБРАНКИЦА НАКИЋ
МИЛОШЕВИЋ ДЕСИБОР ДРАГАННИШ155-1804НИШТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
МИЛОШЕВИЋ РАДИВОЈЕ АЦОПРИЛИКЕ155-1838ЧАЧАКСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
МИЛОШЕВИЋ РАЈКО ДРАГОСЛАВРАЉА155-1878БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
МИЉКОВИЋ НОВАК ДРАГАНБЕОГРАД155-1697БЕОГРАДЉИЉАНА БАНОВИЋ
МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ ДАНКОБЕОГРАД155-1927БЕОГРАДЈОВИЦА ТОДИЋ
МИРКОВИЋ - НЕДЕЉКОВИЋ ЖАРКО ЈАСМИНАПОЖАРЕВАЦ155-1831ПОЖАРЕВАЦЈОВИЦА ТОДИЋ
МИРКОВИЋ САВА ДРАГАНЛЕСКОВАЦ155-1675ЛЕСКОВАЦТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
МИТИЋ ВЛАДИМИР БРАНКОВРАЊЕ155-1885ЛЕСКОВАЦТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
МИТИЋ СИНИША АЦАЖАГУБИЦА155-1926ПОЖАРЕВАЦЗОРИЦА МАРКОВИЋ
МИТРИЋ ПЕТАР ВЕСНАБЕОГРАД155-1894БЕОГРАДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
МИТРОВИЋ МИРОСЛАВ САШАСРЕМСКА МИТРОВИЦА155-1671СРЕМСКА МИТРОВИЦАБРАНКИЦА НАКИЋ
МИТРОВИЋ СЛОБОДАН РОБЕРТЛЕСКОВАЦ155-1694ЛЕСКОВАЦЉИЉАНА БАНОВИЋ
МИТРОВИЋ СТАНОМИР РАДОСЛАВБОР155-1842ЗАЈЕЧАРДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
МИЋОВИЋ РАДОВАН МИЛИСАВПАНЧЕВО155-1709ПАНЧЕВОДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛОВИЋ МИЛУТИН ЗОРИЦАБЕОГРАД155-1936БЕОГРАДЈОВИЦА ТОДИЋ
МИШКОВ ЂОРЂЕ АЛЕКСАНДРАНОВИ САД155-1809НОВИ САДЉИЉАНА БАНОВИЋ
МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА МИЛАНСУБОТИЦА155-1791СУБОТИЦАЗОРИЦА МАРКОВИЋ
МРДОВИЋ МИЈАИЛО БУДИМИРБЕОГРАД155-1811БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
НАЂ БРАНИСЛАВ АЛЕКСАБЕОГРАД155-1877БЕОГРАДЈОВИЦА ТОДИЋ
НЕСТОРОВ-БИЗОЊ СТЕВАН ЈЕЛЕНАНОВИ САД155-1906НОВИ САДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
НЕШКОВИЋ БОГОЉУБ МИЛИЋИВАЊИЦА155-1762ЧАЧАКЈОВИЦА ТОДИЋ
НОВКОВИЋ БОЖИДАРА МИРОСЛАВАВРАЊЕ155-1957ЛЕСКОВАЦЈОВИЦА ТОДИЋ
ОБРАДОВИЋ ВЕЛИМИР МИЛУТИНЧАЧАК155-1985ЧАЧАКЈОВИЦА ТОДИЋ
ОБРАДОВИЋ ОБРАД ХРАНИСЛАВКРУШЕВАЦ155-1840КРАЉЕВОЈОВИЦА ТОДИЋ
ОСТОЈИЋ АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕНОВИ САД155-1923НОВИ САДЈОВИЦА ТОДИЋ
ОСТОЈИЋ ТОДА СЛОБОДАНСУБОТИЦА155-1919СУБОТИЦАСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ПАВЛИЋ БРАНКО БРАНКАНОВИ САД155-1798НОВИ САДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ПАВЛОВИЋ ВОЈО НИКОЛАНОВИ САД155-1729НОВИ САДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ПАНДУРОВ РАДОЈИЦА СВЕТЛАНАПАНЧЕВО155-1678ПАНЧЕВОЉИЉАНА БАНОВИЋ
ПАНТИЋ СЛАВКО РАЈКОСМЕДЕРЕВО155-1801ПОЖАРЕВАЦТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ПАУНОВИЋ ЉУБОМИР ГОРАНПИРОТ155-1685НИШСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ПАУНОВИЋ МИОДРАГ ВЛАДИМИРНОВИ БЕОГРАД155-1781БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ПАШИЋ МИЛОЈИЦА ДРАШКОБЕОГРАД155-1742БЕОГРАДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ПЕРИЋ ДУШАН БРАНКОЈАГОДИНА155-1753КРАГУЈЕВАЦЉИЉАНА БАНОВИЋ
ПЕРИЋ НЕНАД СУНЧИЦАБЕОГРАД155-1975БЕОГРАДЉИЉАНА БАНОВИЋ
ПЕРКОВИЋ МИЋО ДРАГАННОВИ БЕОГРАД155-1752БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ПЕРОВИЋ СЛАВКО ЉУБИШАКРАГУЈЕВАЦ155-1667КРАГУЈЕВАЦСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ПЕТКОВИЋ БОРИСЛАВ ВАЊАБАВАНИШТЕ155-1714ПАНЧЕВОЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ПЕТКОВИЋ ДРАГАН ДЕЈАНЛЕСКОВАЦ155-1942ЛЕСКОВАЦСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ПЕТРОВ ЈОВАН ЉУБОМИРНОВИ САД155-1743НОВИ САДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН ДЕЈАНБЕЛА ПАЛАНКА155-1830НИШЈОВИЦА ТОДИЋ
ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ МИОДРАГБЕОГРАД155-1888БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ПЕТРОВИЋ МИЛАН ДРАГИЦАБЕОГРАД155-1977БЕОГРАДЈОВИЦА ТОДИЋ
ПЕТРОВИЋ МИЛАН ИВАННОВИ САД155-1803НОВИ САДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ПЕТРОВИЋ РАДМИЛО ДОБРИВОЈЕБЕОГРАД155-1817БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
ПЕТРОВИЋ РАДОЊА МИРКОКРАЉЕВО155-1951КРАЉЕВОЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ПЕТРОВИЋ САВА ВЕСНАНИШ155-1703НИШСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН ЖАКЛИНАПИРОТ155-1963НИШДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ПЕТРОВИЋ ТОДОР ДУШАННОВИ САД155-1676НОВИ САДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ПЕШИЋ ЖИВОЈИН ДРАГАНЛЕСКОВАЦ155-1987ЛЕСКОВАЦДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ПОПОВИЋ ВЛАСТИМИР ЖАРКОБЕОГРАД155-1800БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ПРОТИЋ АНТУН ЈАДРАНКОНОВИ САД155-1841НОВИ САДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ПРОТИЋ ЗОРАН МИЛУТИНБЕОГРАД155-1836БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ПРОШИЋ ПЕРО СЛАВКОБЕОГРАД155-1708БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ПУХАЛОВИЋ ВЛАДИМИР ДАНИЈЕЛАСТАРА ПАЗОВА155-1716СРЕМСКА МИТРОВИЦАБРАНКИЦА НАКИЋ
РАДИСАВЧЕВИЋ ТОМИСЛАВ СЛАВИЦАКРАГУЈЕВАЦ155-1865КРАГУЈЕВАЦБРАНКИЦА НАКИЋ
РАДЛОВИЋ ЦВИЈО БОГДАНАШАБАЦ155-1843ВАЉЕВОЗОРИЦА МАРКОВИЋ
РАДОВИЋ МИЛОСАВ ПЕРОБЕОГРАД155-1895БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
РАДОВИЋ ХРАНИСЛАВ МИРОСКАБЕОГРАД155-1717БЕОГРАДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
РАДОСАВЉЕВИЋ САВА ВАСИЛИЈЕСРЕМСКА МИТРОВИЦА155-1979СРЕМСКА МИТРОВИЦАЗОРИЦА МАРКОВИЋ
РАДУКИЋ ВУКАШИН ЖИВКОКРУШЕДОЛ155-1728СРЕМСКА МИТРОВИЦАСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
РАДУЛОВИЋ БРАНКО РАДЕБЕОГРАД155-1884БЕОГРАДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
РАЂЕНОВИЋ НИКОЛА ДРАГАННОВИ САД155-1808НОВИ САДЈОВИЦА ТОДИЋ
РАЈКОВИЋ Б0ЖИДАР БРАТИСЛАВНИШ155-1915НИШСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
РАЈКОВИЋ ПЕТАР ВЛАТКОКРАГУЈЕВАЦ155-1952КРАГУЈЕВАЦДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
РАКИЋ ЈУСТИН ЗЛАТАСОМБОР155-1864СОМБОРБРАНКИЦА НАКИЋ
РАСТОВИЋ СИМО НИКОЛАВЕТЕРНИК155-1973НОВИ САДЈОВИЦА ТОДИЋ
РАФАИЛОВИЋ СЕЛИМИР ПРЕДРАГКРАГУЈЕВАЦ155-1989КРАГУЈЕВАЦСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
РАФАИЛОВИЋ ЦВЕТКО МИЛИЈАНВАЉЕВО155-1881ВАЉЕВОЗОРИЦА МАРКОВИЋ
РАФАЈЛОВИЋ КОСТА СЛОБОДАНКАВАЉЕВО155-1706ВАЉЕВОСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
РЕПАК ПЕРО ИВАНПАНЧЕВО155-1980ПАНЧЕВОСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
РИСТИЋ ЖИВОЈИН БОЈАНПИРОТ155-1860НИШБРАНКИЦА НАКИЋ
САВИЋ МИЛИВОЈ РАДОВАНЗРЕЊАНИН155-1907ЗРЕЊАНИНЗОРИЦА МАРКОВИЋ
САЛАТИЋ ЈЕФТО СТАНАСУБОТИЦА155-1789СУБОТИЦАСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ ПАВЕЛБАЧКИ ПЕТРОВАЦ155-1851НОВИ САДЈОВИЦА ТОДИЋ
СЕКЕРЕШ СТЕВАН ИГОРНОВИ САД155-1691НОВИ САДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
СИМЕУНОВИЋ БРАНИСЛАВ СВЕТЛАНАКРАГУЈЕВАЦ155-1670КРАГУЈЕВАЦТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
СИМИЋ АЛЕКСАНДАР САШАЗАЈЕЧАР155-1837ЗАЈЕЧАРЗОРИЦА МАРКОВИЋ
СИМИЋ ВЛАСТИМИР ЈЕЛЕНАБАЊА КОВИЉАЧА155-1898ВАЉЕВОДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
СИМИЋ ДРАГАН ЗОРАНБЕОГРАД155-1852БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
СИМОВИЋ МАЛИША МИЛОРАДУЖИЦЕ155-1845УЖИЦЕТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
СПАСИЋ ПРВОСЛАВ СЛАВИЦАБЕОГРАД155-1876БЕОГРАДЈОВИЦА ТОДИЋ
СРДАНОВИЋ ИВАН МИЛОРАДНОВИ БЕОГРАД155-1776БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ НОВАКБЕОГРАД155-1680БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
СТАМЕНКОВИЋ МИЛЕ МИЛАДИНБЕОГРАД155-1715БЕОГРАДЈОВИЦА ТОДИЋ
СТАМЕНКОВИЋ СТАНОЈКО ГОРАНОЏАЦИ155-1669СОМБОРЉИЉАНА БАНОВИЋ
СТАНАРЧЕВИЋ СРБОЉУБ МИЈОБЕОГРАД155-1701БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
СТАНОЈЕВИЋ МИРОСЛАВ НИКОЛАКРАГУЈЕВАЦ155-1825КРАГУЈЕВАЦСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
СТЕВАНОВИЋ ДЕЈАН ДУШАНКРАЉЕВО155-1736КРАЉЕВОЉИЉАНА БАНОВИЋ
СТЕВАНОВИЋ МИОДРАГ ДРАГИМЛАДЕНОВАЦ155-1759БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
СТЕФАНОВИЋ ШАНДОР ЕМИЛИАБАЧКА ТОПОЛА155-1883СУБОТИЦАЈОВИЦА ТОДИЋ
СТЕШЕВИЋ ДОБРАШИН ЗОРАНБЕОГРАД155-1859БЕОГРАДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
СТОЈАНОВИЋ ЖИВАН МИЛАНУЖИЦЕ155-1770УЖИЦЕБРАНКИЦА НАКИЋ
СТОЈАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ ВЛАДИМИРБЕОГРАД155-1806БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
СТОЈАНОВИЋ НОВИЦА ЗОРАНСРЕМСКА МИТРОВИЦА155-1889СРЕМСКА МИТРОВИЦАСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
СТОЈАНОВИЋ РАДОШ ДРАГИЦАНОВА ВИШЊИЦА155-1775БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
СТОЈАНОВИЋ ТОМИСЛАВ СРЂАНБЕОГРАД155-1807БЕОГРАДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
СТОЈКОВИЋ СТЕВА ПРЕДРАГНОВИ САД155-1891НОВИ САДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
СТРУГАРЕВИЋ ЖИВОЈИН МИЛАНПРОКУПЉЕ155-1847НИШТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
СУБОТИЋ ЈОВАН ЉУБОМИРСИВАЦ155-1818СОМБОРБРАНКИЦА НАКИЋ
СУДАРОВ СТЕВАН СЛОБОДАНКИКИНДА155-1904ЗРЕЊАНИНСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ТОМИЋ ЈОВАН СЛОБОДАНБЕОГРАД155-1964БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ЋЕТКОВИЋ ЉУБОМИР ДУШАНКАНИШ155-1802НИШСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ЋИРИЋ МИЛЕНКО НЕВЕНКАБЕОГРАД155-1815БЕОГРАДЈОВИЦА ТОДИЋ
ЋОПИЋ ЈОВАН БРАНКАСУБОТИЦА155-1912СУБОТИЦАСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ЋОЋИЋ САДИК ДАНИЈЕЛАНови Београд155-1839БЕОГРАДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ЋУК СТОЈАН МИЛОРАДБАНАТСКИ КАРЛОВАЦ155-1693ПАНЧЕВОЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ЋУЛИБРК НИКОЛА ЗОРАННОВИ БЕОГРАД155-1732БЕОГРАДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ СТОЈАНКАЛОЗНИЦА155-1786ВАЉЕВОБРАНКИЦА НАКИЋ
ФУШТАР НЕЂО РАЈКОКРАГУЈЕВАЦ155-1739КРАГУЈЕВАЦСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ХАРМАТ ЗОЛТАН АТИЛАСУБОТИЦА155-1856СУБОТИЦАДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ХАРМАТ ЗОЛТАН ТАМАШСУБОТИЦА155-1679СУБОТИЦАСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ХАЏИЋ ВЛАДАН ГОРДАНАГОРЊИ МИЛАНОВАЦ155-1785ЧАЧАКДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ЦВЕТКОВИЋ ИЛИЈА ГОРАННИШ155-1967НИШБРАНКИЦА НАКИЋ
ЦЕНИЋ ТОМИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВБОШЊАЦЕ155-1726ЛЕСКОВАЦСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ЦИЦМИЛ ДАНИЛО МИРОЉУБНОВИ САД155-1880НОВИ САДЈОВИЦА ТОДИЋ
ЧАКАРЕВИЋ РАЈКО ИВАНБЕОГРАД155-1740БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ЧИТАКОВИЋ МИЈАИЛО МАРИЈАНАБЕОГРАД155-1718БЕОГРАДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ЧУКАНОВИЋ МИЛИЈА ЗОРАНБЕОГРАД155-1970БЕОГРАДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ШАЛИПУРОВИЋ МАНОЈЛЕ НЕМАЊАБЕОГРАД155-1874БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ШАРЊАИ БЕЛА РУДОЛФСЕНТА155-1751СУБОТИЦАЈОВИЦА ТОДИЋ
ШИЉЕГОВИЋ ВОЈИН РАДОВАНСУБОТИЦА155-1794СУБОТИЦАТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ШИМИЋ РУДО НИНОСЛАВНОВИ САД155-1772НОВИ САДСНЕЖАНА ОКОЛИШАНОВ
ШКРБИЋ МИЛОРАД БОЈАННОВИ САД155-1991НОВИ САДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ШЉИВАР ЖАРКО БОЈАНБЕОГРАД155-1947БЕОГРАДЗОРИЦА МАРКОВИЋ
ШОБИЋ ЗОРАН ИГОРНОВИ САД155-1983НОВИ САДСВЕТЛАНА ДЕНИЋ
ШОФРАНАЦ ВЕЛИМИР ПРЕДРАГКРАЉЕВО155-1962КРАЉЕВОТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ
ШТАВЉАНИН ДУШАН МИРАБЕОГРАД155-1918БЕОГРАДБРАНКИЦА НАКИЋ
ШУЛИЋ ДРАГАН РАДИШАБЕОГРАД155-1854БЕОГРАДДРАГАНА КУЈУНЏИЋ
ШУМАР ПЕРО НИКОЛАФУТОГ155-1738НОВИ САДТАТЈАНА ЛАЛОШЕВИЋ

Супервизори и е-пошта.

Бранкица Накић  brankica.nakic

Драгана Кујунџић  dragana.kujundzic

Јовица Тодић  jovica.todic

Снежана Околишанов  snezana.okolisanov

Светлана Денић  svetlana.denic

Татјана Лалошевић  tatjana.lalosevic

Зорица Марковић  zorica.markovic

Љиљана Бановић  ljiljana.banovic

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014