Poslednje osvežavanje baze podataka: 26.09.2021 12:34


Statistika stečajnih postupaka

1. Aktivni stečajni postupci – stanje na dan 01.09.2021.godine

Izuzimajući stečajne postupke koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji („Službeni list SFRJ“ broj 84/89 i „Službeni list“ broj 37/93 i 28/96) i stečajne postupke banaka, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita, prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 01.09.2021. godine na teritoriji Republike Srbije ima ukupno 1784 aktivnih stečajnih postupka.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden je poverenik stečajnog upravnika.

pdfTabela atkivnih stečajnih postupaka

 

2. Otvoreni stečajni postupci u periodu od 01.01.2021. – stanje na dan 01.09.2021. godine

U periodu od 01.01.2021. godine do 01.09.2021. godine otvoreno je 233 stečajna postupka na teritoriji Republike Srbije.

pdf Tabela otvorenih stečajnih postupaka u 2021. godini

 

3. Obustavlјeni stečajni postupci – stanje na dan 01.09.2021.godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika do 02.08.2021. godine obustavljen je 743 stečajna postupka na teritoriji Republike Srbije.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden je poverenik stečajnog upravnika.

pdf Tabela obustavljenih stečajnih postupaka

 

4. Zaklјučeni stečajni postupci – stanje na dan 01.09.2021.godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika do 01.09.2021. godine zaključeno je  5668 stečajnih postupaka na teritoriji Republike Srbije.

Tabela prikazuje podatke o matičnom broju stečajnog dužnika/stečajne mase, podatke o stečajnom postupku (nadležni sud, St. br, datume ročišta) i podatke o stečajnom upravniku, sa napomenom da u slučaju kada je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika (kolona ALSU CS) u koloni Stečajni upravnik naveden je poverenik stečajnog upravnika.

pdf Tabela zaključenih stečajnih postupaka

 

5. Prosečno vreme trajanja – stanje na dan 01.09.2021.godine

Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, ukupno prosečno vreme trajanja za 8195 stečajnih postupaka je: 3 godine, i 28 dana (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute po Zakonu o stečajnom postupku (ukupno 5252 postupaka), je: 3 godine, 10 meseci i 6 dana.

Za stečajne postupke koji su pokrenuti po Zakonu o stečaju (ukupno 2943), prosečno vreme trajanja je 1 godine, 8 meseci i 21 dan.

Pored toga tabela prikazuje status stečajnih postupaka (aktivni, obustavljeni, zaključeni), po podeli na većinski društveni i većinski privatni kapital, kao i ukupno prosečno vreme trajanja.

pdfTabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka

 

6. Broj predmeta po sudovima – stanje na dan 01.09.2021.godine

Tabela prikazuje otvorene stečajne postupke po godinama otvaranja stečajnih postupaka, kao i Privredne sudove kojima ti postupci pripadaju na teritoriji Republike Srbije.

br_otv_01092021_lat

pdfTabele rasporeda stečajnih postupaka po sudovima

 

7. Godine trajanja stečajnih postupaka – stanje na dan 01.09.2021.godine

Tabela prikazuje dužinu trajanja stečajnih postupaka izraženu u godinama.

br_god_01092021_lat

pdfTabele godina trajanja stečajnih postupaka

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014