.


Osnovne informacije

Naziv: СЕДМА Продаја дела имовине стечајног дужника
Mesto: Ниш
Datum prodaje: 13.05.2024
Broj artikala za prodaju: 1
Broj prodatih artikala: 1
Status prodaje: ZAVRŠENA

Ostali podaci

Stečajni postupak: 2. Ст. 20/2018
Stečajni dužnik: SIMIMPEKS
Procenjena vrednost: 284.430.173,00 RSD


1
Datum ugovora o prodaji: 13.05.2024
Борјана доо Пирот - 35.168.970,00
Procenjena vrednost: 284.430.173,00 RSD
2077/1 Прерада, Бела Паланка Његошева 34, земљиште под зградом 1
2077/1 Прерада, Бела Паланка, Његошева 34, земљиште под зградом 2
2077/1 Прерада, Бела Паланка, Његошева 34, земљиште под зградом 3
2077/1 Прерада, Бела Паланка, Његошева 34, зуемљиште под зградом 4
2077/1 Прерада, Бела Паланка, Његошева 34, земљиште под зградом 5
2077/1 Прерада, Бела Паланка, Његошева 34, земљиште под зградом 6
2077/1 Прерада, Бела Паланка, Његошева 34, земљиште под зградом 7
2077/1 Прерада, Бела Паланка, Његошева 34, земљиште под зградом 8
2077/1 Прерада, Бела Паланка,Његошева 34, земљиште под зградом 9
2077/1 Прерада, Бела Паланка, Његошева 34, земљиште под зградом 10
2077/1 Прерада, Бела Паланка,Његошева 34, земљиште уз зграду
2077/1 управна зграда са производним погоном ОБЈ 1
2077/1 Магацин готових производа и експедит робе-Прерада ОБЈ 2
2077/1 Расхладне коморе ОБЈ 3
2077/1 одељење за машинску и термичку обраду меса ОБЈ 4
2077/1 кухиња и ресторан за радникеОБЈ 5
2077/1 ресторан затвореног типа ОБЈ 6
2077/1 Гаража ОБЈ 7
2077/1 Помоћна зграда ОБЈ 8
2077/1 Помоћна зграда ОБЈ 10
Покретна имовина у објекту Прерада у Белој Паланци - опрема за производњу
Покретна имовина у Управној згради у Белој Паланци - канцеларијски намештај
Покретна имовина у ресторану затвореног типа - намештај и опрема
Покретна имовина у објекту број 7
Покретна имовина у објекту број 5 (ресторан за раднике) - инвентар
Покретна опрема у објекту број 8
2077/1 Надстрешница за возила на КП - 2094

Dokumenta

Nema dostupnih dokumenata.Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014