.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: КАИРОС
Mesto: Сремски Карловци
Datum objave oglasa: 12.03.2024
Datum prodaje: 08.04.2024
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.109/20218 од 11.05.2022.г, правоснажно са даном 31.05.2022.године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133, 135 и 136 Закона о стечају (Службени гласник РС број 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник РС број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: ИЗДАВАЧКО И ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КАИРОС ДОО - у стечају Сремски Карловци МБ: 08374732, ПИБ: 101422708 ОГЛАШАВА Трећа продаја Продају имовине – залиха, јавним прикупљањем понуда Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Радинка Вјештица
Telefon: 063/531-846
E-mail: r.vjestica@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik