.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: АГРОДИВО
Mesto: Нови Сад
Datum objave oglasa: 06.03.2024
Datum prodaje: 12.04.2024
Metod prodaje: Neposredna pogodba
Vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења Привредног суда у Новом Саду од 14.11.2023. године о проглашењу банкротства стечајног дужника АГРОДИВО ДОО НОВИ САД, улица Јована Коњовића 6 Б број стана С4, м.б.20359340, пиб: 105353628, број предмета 1.Ст.69/2023 и сагласности Одбора поверилаца за продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе од 04.03.2024. године, а у складу са члановима 131, 132, 133 и 136 Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије број 104/2009, 99/2011, 71/2012-Одлука Уставног суда и 83/2014), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајог дужника ( Службени гласник Републике Србије број 13/2010 ), стечајни управник стечајног дужника АГРОДИВО ДОО НОВИ САД- У СТЕЧАЈУ ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Иван Петровић, стечајни управник
Telefon: 063/538-076
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik