.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: Стечајна маса МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ
Mesto: Београд
Datum objave oglasa: 12.03.2024
Datum prodaje: 11.04.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 218.600,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења Привредног суда у Београду о банкротству стечајног дужника, посл. бр. 2 Ст. 192/2015 од 04.11.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају (Службени гласник Републике Србије бр. 104/09, 99/2011, 71/2012-одлука УС и 83/2014)) и Националним стандардом бр. 5, о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: Стечајна маса Минел трансформатори АД Београд - у стечају, Београд-Рипањ, Матични број: 27009816 ОГЛАШАВА Продају дела имовине јавним надметањем (други пут) Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Бојан Шљивар
Telefon: 064/131 74 29
E-mail: sljivarb@sbb.rs
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik