.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ИМК 14.ОКТОБАР
Mesto: Крушевац
Datum objave oglasa: 08.03.2024
Datum prodaje: 10.04.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 75.754.146,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Краљеву посл. бр. 3.Ст.1/2016 од 08.02.2016. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају ("Службени гласник РС" бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - одлука УС и 83/14) и Националним стандардом бр. 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Службени гласник РС" бр. 13/10), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МАШИНА И КОМПОНЕНАТА ИМК 14. ОКТОБАР АД КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ ул. Јасички пут бр. 2, 37000 Крушевац ОГЛАШАВА прву продају једне имовинске целине методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Зоран Милосављевић
Telefon: 063/421085
E-mail: milosavljevic53@yahoo.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik