.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: WELTEX
Mesto: Чачак
Datum objave oglasa: 25.01.2024
Datum prodaje: 29.02.2024
Metod prodaje: Neposredna pogodba
Vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу решења Привредног суда у Чачку Ст.бр. 03/2023 од 21.02.2023. године, решења Привредног суда у Чачку Ст.бр.03/2023 од 21.03.2023. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133, 135, 136, 136а, 136б, 136в и 136г. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009,99/2011, 83/2014 и 113/2017), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника: Д.О.О. "WELTEX" у стечају, Чачак ОГЛАШАВА продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника, као функционалне целине, јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Милутин Обрадовић
Telefon: 065/602-93-22
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik