.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: SHIPONS АД Нови Сад - у стечају
Mesto: Нови Сад
Datum objave oglasa: 17.11.2023
Datum prodaje: 18.12.2023
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 18.113.267,50
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.32/2022 од 28.11.2022. године о проглашењу банкротства стечајног дужника и сагласности Одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица од 18.10.2023. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133., 135. и 136. Закона о стечају („Службени гласник РС” бр.104/2009, 99/2011-др.закон и 71/2012-одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), као и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС” бр.62/2018), стечајни управник стечајног дужника „SHIPONS” АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД – У СТЕЧАЈУ, НОВИ САД, Сентандрејски пут бр.165 ОГЛАШАВА Продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник др Предраг Стојковић
Telefon: 065/683-8888
E-mail: kancelarija.stojkovic@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014