.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: МКС-ПЕТРОЛ
Mesto: Коњух
Datum objave oglasa: 17.11.2023
Datum prodaje: 18.12.2023
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Краљеву Ст. 9/2023 од 17.07.2023. године, члана 133. Закона о стечају (“Сл.гласник РС” бр. 104/2009, 99/2011 – др.закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) као и поглавља III Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (“Сл.гласник РС” бр. 62/2018) стечајни управник стечајног дужника PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE I POLJOPRIVREDU MKS-PETROL DOO KONJUH-U STEČAJU, Коњух бб, КОЊУХ, МБ: 20707810, ПИБ: 106929098, ОГЛАШАВА прву појединачну продају покретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Мирко Петровић
Telefon: 064.32.44.577
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014